Horyzont 2020

Horyzont 2020 to kolejny Program Ramowy obejmujący lata 2014-2020 o łącznym budżecie około 70 mld euro.

Programy Ramowe to główne narzędzie finansowania badań w Unii Europejskiej. W Europie programy te są bardzo znane, ich historia sięga połowy lat 80-tych. Polskie jednostki zostały dopuszczone do tej formy dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w 1998 roku, mimo iż Polska nie była jeszcze faktycznie członkiem Wspólnot Europejskich.

Komisja Europejska decydując się na strategiczne zmiany na rzecz badań naukowych i innowacji, które zrywają z przeszłością, proponując świeże podejście do podjęcia nowych wyzwań stojących przed Europą w nadchodzącej dekadzie i dalszej przyszłości, zdecydowała się na nadanie nowej tożsamości dla działań w Programach Ramowych. W związku z tym ogłoszono konkurs na nazwę, która kojarzyłaby się bezpośrednio z badaniami i innowacją oraz nadałaby wyrazisty wizerunek medialny nowemu programowi, po to by nie stał się on po prostu »kolejnym Programem Ramowym«.

Konkurs wygrały dwie nauczycielki, Beata Zyngier z Polski oraz Marcela Endlova z Czech. Nazwa "Horizon 2020" została wybrana spośród 1600 propozycji.

Pełna nazwa nowego programu brzmi "Horyzont 2020 - Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacyjności”. "Horyzont 2020” jest nie tylko nową nazwą dla tego samego Programu Ramowego, ma ona także symbolizować zasadnicze zmiany, jakie nastąpią w finansowaniu europejskiej nauki. Odzwierciedla ona dążenie do realizacji koncepcji wzrostu i tworzenia miejsc pracy z myślą o przyszłości.

Komisja Europejska wychodzi z założenia, iż badania naukowe i innowacje przyczyniają się
do zwiększenia komfortu naszego życia poprzez opracowanie nowych inteligentnych rozwiązań w najróżniejszych dziedzinach. Podniesienie jakości życia wszystkich europejczyków ma znaleźć odzwierciedlenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska, poprawy ochrony zdrowia, zrównoważonego rozwoju transportu, popularyzacji zagadnień związanych z energią odnawialną oraz zapewnienia bezpiecznej żywności. Zwiększony standard życia ma również za zadanie przyczynić się do ograniczenia potencjalnych sytuacji kryzysowych. Inwestycje w nowoczesne odkrycia z zakresu nauki i technologii w tej dziedzinie są również źródłem możliwości biznesowych związanych z tworzeniem innowacyjnych produktów i usług. Dlatego też badania i innowacje stanowią centralny element strategii „Europa 2020”.

Zdaniem Komisji Europejskiej Europa powinna przede wszystkim:

  • zatrzymywać i przyciągać uzdolnionych naukowców,
  • zapewniać im dostęp do jak najlepszej infrastruktury badawczej,
  • stać się atrakcyjnym miejscem pracy dla naukowców,
  • motywować przedsiębiorców do inwestycji w innowacyjne badania we wszystkich kluczowych dziedzinach naszego życia.