Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

20.01.2017

JPI AMR – konkurs z zakresu oporności na antybiotyki

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki.

Zakres tematyczny konkursu: Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches. Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z przynajmniej 3 grup badawczych z co najmniej 3 różnych krajów . Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 21 marca 2017 r . Wnioski pełne będą przyjmowane do połowy maja 2017 r. Na stronie konkursu dostępne jest również narzędzie do wyszukiwania partnerów , gdzie można przedstawić swoją ofertę jako potencjalnego partnera projektu, jak również znaleźć partnera do realizacji swojego pomysłu. Dostępna jest również funkcja filtrowania. Aby stworzyć swój profil,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.01.2017

ERA-CVD Cardiovascular Diseases - konkurs na projekty z zakresu chorób układu krążenia

Trwa nabór wniosków do II międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych.

Zakres tematyczny konkursu: JTC 2017 ma na celu umożliwienie naukowcom z różnych krajów zbudowanie skutecznej współpracy w zakresie wspólnych interdyscyplinarnych projektów badawczych w oparciu o komplementarność i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie chorób układu krążenia. Oczekuje się, że projekty, będą miału konkretny wpływ na wczesne rozpoznawanie i rokowania chorób sercowo-naczyniowych i będzie pomocne w jej rozpoznawaniu u pacjentów, u których mogą w przyszłości przybrać ostrą formę (0-12 miesięcy). Projekty badawcze muszą obejmować co najmniej jedno z następujących dwóch sub-tematów, które są istotne dla niniejszego konkursu, w stosunku do wczesnego rozpoznawania chorób układu krążenia: exploration of mechanisms leading to plaque instability, including...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.01.2017

CORE 2017 – VI konkurs w ramach współpracy polsko-luksemburskiej

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłasza nabór wniosków do konkursu CORE 2017, w ramach bilateralnej, polsko-luksemburskiej współpracy. Tematyka konkursu dotyczy innowacji w usługach.

Zakres tematyczny konkursu: Obszar Innovation in Services obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu rozwój i działanie systemów finansowych bezpieczeństwo informacji działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. Finansowanie przeznaczone jest na projekty realizowane przez jednostki z Polski i Luksemburga. Wnioski należy składać przez system on-line, który będzie uruchomiony od połowy lutego do 26 kwietnia 2017 r . Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi. Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR oraz FNR .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.01.2017

ERA-NET NEURON Cofund – konkurs finansujący badania w dziedzinie neurologii

Trwa nabór wniosków do II międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Tematyka programu dotyczy neurologii.

Zakres tematyczny konkursu: Projekty powinny obejmować co najmniej jeden z następujących obszarów tematycznych: Fundamental research on the pathogenesis and/or aetiology of synaptopathies. This may include the development of innovative or shared resources and new technologies for prevention, diagnosis or therapy of disease. Clinical research, including the exploitation of existing clinical data sets, to develop new strategies for prevention, diagnosis, and therapy for diseases in which synaptic dysfunction plays a key role. The research proposals should focus on common neurological and mental disorders or cross-disease approaches. They may encompass the entire lifespan. The individual components of joint applications should be complementary...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.01.2017

Szkolenie "Tworzenie modeli biznesowych" dla pracowników naukowych

Pracowników naukowych z województwa zachodniopomorskiego zapraszamy na szkolenie "Tworzenie modeli biznesowych", które odbędzie się już 31 stycznia 2017 r.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie "Tworzenie modeli biznesowych", które odbędzie się w dn. 31 stycznia 2017r. Szkolenie organizowane jest dla pracowników naukowych, pracujących na uczelniach w woj. zachodniopomorskim, szczególnie dla osób zainteresowanych komercjalizacją swoich technologii poprzez wprowadzenie ich do biznesu. Model biznesowy jest sposobem opisu, jak dana firma tworzy wartość i dostarcza ją do klientów, zapewniając sobie przy tym rentowność. Posiadanie autorskich rozwiązań stanowi wartość intelektualną, na której często można zbudować dobrze prosperujący biznes. Więcej informacji na temat szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne pod adresem: TUTAJ . Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Enterprise Europe...» Czytaj dalej
Szkolenia
16.01.2017

Szkolenie „Zmiany podatkowe 2017 dla eksporterów”

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie „Zmiany podatkowe 2017 dla eksporterów”, które odbędzie się już 26 stycznia br. w siedzibie RCIiTT.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na szkolenie „Zmiany podatkowe 2017 dla eksporterów”, które odbędzie się już 26 stycznia br. w siedzibie RCIiTT. W trakcie szkolenia, p. Rafał Malujda zaprezentuje m.in. mechanizmy wsparcia podatkowej działalności innowacyjnej i badawczo – rozwojowej firm, ulgi innowacyjne, komunikację elektroniczną w rozliczeniach z administracją podatkową czy opodatkowanie w eksporcie. Więcej informacji na temat szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne pod adresem: TUTAJ . Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.» Czytaj dalej
Szkolenia
16.01.2017

INNOCHEM – ogłoszenie o konkursie

1 marca br. zostanie uruchomiony nabór wniosków do II konkursu w programie sektorowym INNOCHEM. INNOCHEM to konkurs prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R). Tematyka programu obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe dedykowane polskiej branży chemicznej.

Celem programu jest realizacja dużych innowacyjnych przedsięwzięć B+R, skierowanych na rzecz wytwarzania podstawowych produktów przemysłu chemicznego (np. produktów rafinacji ropy naftowej, dodatków do paliw i olejów mineralnych, nawozów, wielkotonażowych tworzyw polimerowych, produktów specjalistycznych). Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i konsorcja przedsiębiorstw. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu: Obszar tematyczny I: Pozyskiwanie surowca; Obszar tematyczny II: Wytwarzanie produktów podstawowych; Obszar tematyczny III: Wytwarzanie produktów specjalistycznych; Obszar tematyczny IV: Nowe technologie; Obszar tematyczny...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.01.2017

JPND – konkurs z zakresu chorób neurodegeneracyjnych

Trwa nabór wniosków do międzynarodowego programu JPND, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące chorób neurodegeneracyjnych.

Zakres tematyczny konkursu: The aim of the call is to establish a limited number of ambitious, innovative, multi-national and multi-disciplinary collaborative research projects that: combine experimental approaches from fundamental, pre-clinical and/or clinical Research perform network analyses in different neurodegenerative and/or other chronic diseases to elucidate the underlying common and differing mechanisms between the investigated diseases add value to existing research by analysing diseases across traditional clinical boundaries, technologies and disciplines, thereby gaining deeper understanding of the patho-physiological mechanisms of neurodegenerative diseases. The following neurodegenerative diseases are included in the call: Alzheimer’s disease and other dementias Parkinson’s disease and PD‐related disorders...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.01.2017

Otwarto nabór wniosków do II konkursu w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków do II konkursu w ramach inicjatywy ERA-NET Co-Fund FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”.

Tematyka zgłaszanych projektów badawczych powinna obejmować następujące zagadnienia: Sustainable intensification of food and non-food biomass production and decentralised transformation systems, in particular small scale multi-input, multi-product biorefinery concepts . O finansowanie mogą ubiegać się międzynarodowe konsorcja naukowe , składające się z instytucji naukowych oraz firm z co najmniej 2 krajów partnerskich. Nabór wniosków wstępnych trwa do 7 marca 2017 r. Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz konkursu .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.01.2017

Aktualnie trwające nabory wniosków

Przypominamy, że aktualnie trwają nabory wniosków do wielu programów badawczych – zachęcamy do zajrzenia i przygotowywania wniosków!

W najbliższym czasie zamykają się nabory do: EuroNanoMed III – nanomedycyna – 16. 01. 2017 CHIST-ERA – technologie informacyjne i komunikacyjne – 17. 01. 2017 ERA-NET Bioenergy – bioenergia – 23. 01. 2017 E-Rare – choroby rzadkie – 1. 02. 2017 Electric Mobility Europe – elektromobilność – 6. 02. 2017 TRANSCAN-2 – onkologia – 13. 02. 2017 SOLAR-ERA.NET – fotowoltaika – 20. 02. 2017 Współpraca V4-Korea – 22. 02. 2017 EU-LAC Health – zdrowie – 28. 02. 2017 CORE Organic – żywność i rolnictwo ekologiczne – 1. 03. 2017 CoBioTech – biotechnologia – 2. 03. 2017 FACCE SURPLUS – zrównoważone...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.01.2017

Collaborative Doctoral Partnerships – nowy program Wspólnotowego Centrum Badawczego

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) ogłosiło pilotażowy projekt pt. „Collaborative Doctoral Partnerships” adresowany do instytucji kształcących doktorantów.

Celem jest nawiązanie strategicznej współpracy między JRC a uczelniami, instytutami z krajów UE w zakresie wspólnego szkolenia doktorantów w wyznaczonych obszarach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia europejskiej polityki w zakresie badań oraz z wykorzystaniem tzw. umiejętności miękkich. Termin na zgłaszanie przez instytucje chęci udziału w projekcie upływa 15 marca 2017 r. Zgłoszenia można przesyłać w sześciu obszarach tematycznych (ang.): Energy and transport modelling Soil and land use change Bioeconomy and forests Machine learning Genomics and bioinformatics Nuclear decommissioning and waste management Szczegóły współpracy pomiędzy JRC a wybraną jednostką: Collaborative Doctoral Partnerships nie pociąga za sobą wymiany funduszy pomiędzy JRC a...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.01.2017

Ruszył nabór wniosków do Premii na Horyzoncie

Ponownie został uruchomiony w trybie ciągłym nabór wniosków w ramach programu Premia na Horyzoncie.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. W ramach konkursu można ubiegać się o środki na dodatki do wynagrodzeń dla osób, które są zaangażowane w realizacje ww. projektów w następującej wysokości: 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro, 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze