Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

01.03.2017

Planujesz założenie działalności gospodarczej? Skorzystaj ze wsparcia RCIiTT ZUT!

Od dnia 1 lutego 2017 roku Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) prowadzi nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT (AIP RCIiTT).

Usługi preinkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych. Szczegółowy zakres usług preinkubacji określa Regulamin preinkubacji i inkubacji w AIP RCIiTT . Nabór osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jest prowadzony w trybie ciągłym , a jego zasady zostały przedstawione w Regulaminie naboru preinkubowanych . Aby wziąć udział w naborze wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT wypełniony Formularz zgłoszeniowy . Można to zrobić na kilka sposobów: drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT: innowacje@zut.edu.pl , pocztą tradycyjną na adres siedziby RCIiTT ZUT: ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin, osobiście w...» Czytaj dalej
Inkubator
24.03.2017

Szkolenie: Zostań ekspertem Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal

11 kwietnia br. zapraszamy do RCIiTT wszystkich naukowców, przedsiębiorców i pracowników innych organizacji, posiadających specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie, którzy chcieliby oceniać innowacyjne projekty w Horyzoncie 2020 na warsztaty komputerowe, podczas których będzie możliwość zapisania się do bazy ekspertów Komisji Europejskiej. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty komputerowe pt. " Zostań ekspertem Komisji Europejskiej i poznaj tajemnice Participant Portal" które odbędą się 11 kwietnia br. , w godz. 9:00-13:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala ‘Overlock’ (s. 219, II piętro). Komisja Europejska poszukuje specjalistów do oceny wniosków projektowych, zarówno z punktu widzenia naukowca, jak i przedsiębiorcy. Podczas spotkania zostaną przedstawione korzyści jakie daje pełnienie tej funkcji, obowiązki oraz zasady pracy eksperta . Uczestnicy zapoznają się także z serwisem Participant Portal , który obsługuje konkursy ogłaszane w...» Czytaj dalej
Szkolenia
22.03.2017

Przedsięwzięcia ECSEL – informacja o naborze

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju informuje o naborze wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Środki finansowe zostaną przyznane na prowadzenie badań naukowych.

Zakres tematyczny micro/nanoelectronics; smart integrated systems and embedded; cyber-physical systems. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Research & Innovation Participant Portal i jest dwuetapowa. Aplikacje do pierwszego etapu można składać do 11 maja 2017 r. , natomiast nabór wniosków pełnych zakończy się 21 września 2017 r. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro. Więcej informacji na stronie NCBR oraz programu .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.03.2017

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – informacja o naborze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o naborze wniosków do programu Polsko-Norweskiej Współpracy Bilateralnej w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Realizacja zadań w ramach projektów, powinna służyć: zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii). Finansowanie otrzymają wyłącznie podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP. Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym, O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. Więcej informacji na stronie NCBR .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.03.2017

M-ERA.NET 2 - konkurs z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły nabór wniosków do kolejnego konkursu w ramach programu M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w programie. Zakres tematyczny konkursu: Integrated computational materials engineering (ICME); Innovative surfaces, coatings and interfaces; High performance synthetic and biobased composites; Functional materials; Interfaces between materials and biological hosts for health applications; Materials for additive manufacturing. Ponieważ nabór wniosków prowadzą oba Centrum, obowiązuje podział: Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany . Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.03.2017

Szkolenie „Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności”

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie poświęcone europejskim wymogom prawnym w zakresie znakowania żywności, które odbędzie się 28 marca br. w siedzibie RCIiTT.

Szkolenie poprowadzi p. Zbigniew Czerwiński, Auditor Jakości Europejskiej Organizacji Jakości (EOQ). W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną informacje dotyczące m.in. Rozporządzenia WE 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz innych przepisów dotyczących znakowania, etykietowania niektórych substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, zasad umieszczania dodatków do żywności, aromatów i enzymów na etykietach. Więcej informacji na temat szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne pod adresem: Tutaj Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.» Czytaj dalej
Szkolenia
09.03.2017

Warsztaty: Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument

Pracowników mikro- małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego zapraszamy na warsztaty, które pomogą w przygotowaniu wniosków do programu SME Instrument (Instrument dla MŚP). Odbędą się one 30 marca br. w RCIiTT.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt. "Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument" które odbędzie się 30 marca br. , w godz. 9:00-15:00, w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala ‘Szwalnia’ (s.115, I piętro). Celem szkolenia jest przygotowanie firm do aplikowania do 1. fazy SME Instrumentu . Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, czego oczekuje Komisja Europejska od projektów zgłaszanych do programu oraz jak podejść do zagadnienia, by najtrafniej spełnić te wymagania i otrzymać dofinansowanie . Przedstawione zostaną zasady...» Czytaj dalej
Szkolenia
07.03.2017

Przewodnik po wybranych źródłach finansowania B+R na wiosnę!

Przedstawiamy Państwu najnowszą wersją przewodnika po wybranych źródłach finansowania na prace badawczo-rozwojowe!

W publikacji znajdują Państwo opis, cele, informacje o poziomie dofinansowania i grupach docelowych dla ponad 30 konkursów wspierających naukę oraz łączących naukę z biznesem . Są tam m.in. programy typu ERA-NET, strategiczne, o współpracy bilateralnej, POIR w tym programy sektorowe i inne. Zapraszamy do lektury!» Czytaj dalej
Programy Badawcze
28.02.2017

Oferty współpracy w H2020 - marzec

Nowe oferty współpracy w ramach programu H2020

W załączniku znajdą Państwo propozycje współpracy w ramach programu Horyzont 2020. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.02.2017

AAL – program wspierający osoby z demencją

Uruchomiono nabór wniosków ramach międzynarodowego programu AAL. Celem programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

W ramach konkursu można pozyskać środki na prowadzenie badań w ramach zagadnień z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją . Konsorcjum musi składać się z co najmniej 3 niezależnych partnerów z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Zakres tematyczny konkursu: The challenge lies in developing packages integrating different solutions that address the needs and wishes of end-users and add value to their lives. Since peoples’ wishes, aspirations, and needs evolve over time, packages should be designed with built-in flexibility and a variety of components in order to meet diverse individual situations and to remain...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.02.2017

Konkurs 1/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło termin naboru wniosków na międzynarodowe projekty w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem tej Inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

EUREKA jest to program, który wspiera konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze. Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI (jest ich w tej chwili 41), najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe. Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.02.2017

Nadchodzące giełdy biznesowe ICT / IoT / elektronika

Spotkania biznesowe to wydarzenia organizowane przy najpopularniejszych targach branżowych. Ich celem jest umożliwienie uczestnikom nawiązania kontaktu z dużą ilością potencjalnych partnerów biznesowych / technologicznych. Każde z wydarzeń ma swoją platformę internetową, na której tworzy się opis uczestnika, a po zapoznaniu się z profilami innych uczestników można umówić się na krótkie, zazwyczaj 15-minutowe spotkanie podczas wydarzenia. Po zamknięciu procesu rejestracji uczestnik otrzymuje gotowy harmonogram zaplanowanych spotkań, dzięki czemu w ciągu jednego dnia może nawiązać nawet 15-30 kontaktów biznesowych. Poniżej znajduje się lista spotkań biznesowych organizowanych w najbliższych miesiącach w ramach projektu Enterprise Europe Network. Osobom zainteresowanym więcej informacji udzieli konsultant RCIiTT...» Czytaj dalej
Transfer Technologii