Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

21.02.2017

AAL – program wspierający osoby z demencją

Uruchomiono nabór wniosków ramach międzynarodowego programu AAL. Celem programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

W ramach konkursu można pozyskać środki na prowadzenie badań w ramach zagadnień z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją . Konsorcjum musi składać się z co najmniej 3 niezależnych partnerów z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Zakres tematyczny konkursu: The challenge lies in developing packages integrating different solutions that address the needs and wishes of end-users and add value to their lives. Since peoples’ wishes, aspirations, and needs evolve over time, packages should be designed with built-in flexibility and a variety of components in order to meet diverse individual situations and to remain...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.02.2017

Konkurs 1/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło termin naboru wniosków na międzynarodowe projekty w ramach Inicjatywy EUREKA. Celem tej Inicjatywy jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

EUREKA jest to program, który wspiera konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze. Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI (jest ich w tej chwili 41), najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe. Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.02.2017

Nadchodzące giełdy biznesowe ICT / IoT / elektronika

Spotkania biznesowe to wydarzenia organizowane przy najpopularniejszych targach branżowych. Ich celem jest umożliwienie uczestnikom nawiązania kontaktu z dużą ilością potencjalnych partnerów biznesowych / technologicznych. Każde z wydarzeń ma swoją platformę internetową, na której tworzy się opis uczestnika, a po zapoznaniu się z profilami innych uczestników można umówić się na krótkie, zazwyczaj 15-minutowe spotkanie podczas wydarzenia. Po zamknięciu procesu rejestracji uczestnik otrzymuje gotowy harmonogram zaplanowanych spotkań, dzięki czemu w ciągu jednego dnia może nawiązać nawet 15-30 kontaktów biznesowych. Poniżej znajduje się lista spotkań biznesowych organizowanych w najbliższych miesiącach w ramach projektu Enterprise Europe Network. Osobom zainteresowanym więcej informacji udzieli konsultant RCIiTT...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
20.02.2017

III konkurs w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii ogłosiły kolejny konkurs na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze Optical Metrology for Production Processes, Environmental Monitoring and Bioanalysis.

Celem powyższej współpracy jest przyczynianie się do rozwoju technologii opartych na fotonice . Wnioski mogą składać zarówno podmioty publiczne jak i prywatne, które zgodnie z zasadami kwalifikują się do udziału w konkursie. Konkurs skierowany jest do kandydatów z Polski, Berlina i Brandenburgii, którzy muszą utworzyć konsorcjum. W skład konsorcjum musi wejść co najmniej jedna jednostka naukowa, przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jeden podmiot z kraju związkowego Berlin lub Brandenburgia. Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa do 24 maja 2017 r. Szczegółowe zasady przystąpienia do powyższej inicjatywy znajdują się na stronie NCBR .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.02.2017

IV konkurs w ramach współpracy polsko-singapurskiej

15 lutego br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Agency for Science, Technology and Research z Singapuru ogłosiły otwarcie kolejnego konkursu na wspólne projekty badawcze w obszarze Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) - Harsh environment compatible sensors for Industry 4.0 applications.

Wnioski projektowe mogę składać konsorcja utworzone z co najmniej jednego uczestnika z Polski i z Singapuru . Uczestnikami z Polski mogą być instytucje naukowe (uniwersytety i instytuty naukowe) oraz publiczny sektor naukowy po stronie singapurskiej. Każdy z partnerów musi złożyć osobny wniosek do odpowiedniej instytucji finansującej. Nabór wniosków prowadzony jest do 15 maja 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.02.2017

WoodINN – ogłoszenie o konkursie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pt.: WoodINN w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR, który jest skierowany do przedstawicieli sektora leśno-drzewnego i meblarskiego oraz przemysłów współpracujących. Program jest wspólną inicjatywą konsorcjum WOODSTRATEG i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Celem programu WoodINN jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności tego sektora w perspektywie do 2026 roku poprzez opracowanie lub usprawnienie technologii wykorzystywanych w przemyśle leśno-drzewnym i meblarskim, jak również w przemysłach towarzyszących, do których można zaliczyć produkcję tworzyw sztucznych, blach, profili stalowych czy aluminiowych wykorzystywanych przez sektor leśno-drzewny i meblarski. Agenda badawcza programu kładzie nacisk na tworzenie nowych oraz znacząco udoskonalonych produktów, w szczególności tych o szczególnych właściwościach i funkcjach, przy jednoczesnym wprowadzaniu rozwiązań zapewniających efektywne zużycie surowca i energii oraz racjonalne wykorzystanie środków chemicznych stosowanych przez przemysł . Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.02.2017

Oferty współpracy w H2020 - luty

Nowe oferty współpracy w ramach programu H2020

W załączniku znajdziecie Państwo propozycje współpracy w ramach programu Horyzont 2020. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.02.2017

ERA-MIN 2 – trwa nabór wniosków do pierwszego konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o naborze wniosków do konkursu w ramach programu ERA-MIN 2. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje pięć głównych obszarów: 1. Supply of raw materials from exploration and mining; 2. Design; 3. Processing, Production and Remanufacturing; 4. Recycling of End-of-Life Products; 5. Cross-cutting topics: - New business models, - Improvement of methods or data for environmental impact assessment, - Social acceptance and trust/public perception of raw materials. NCBR będzie finansowało projekty wyłącznie w zakresie tematów 1-4 . Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji konkursowej. Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 grup badawczych z przynajmniej 2 krajów biorących udział w programie ERA-MIN 2. Szczególnie pożądani są partnerzy z...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
31.01.2017

Innowacyjny Recykling - ogłoszenie o konkursie

Został ogłoszony konkurs Innowacyjny Recykling w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR, który jest skierowany do przedsiębiorców. Celem programu jest opracowanie nowatorskich rozwiązań do ponownego wykorzystania odpadów. Program powstał z inicjatywy Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu: OBSZAR TEMATYCZNY I. Odpady sektora metali nieżelaznych; OBSZAR TEMATYCZNY II. Odpady wydobywcze z węgla kamiennego; OBSZAR TEMATYCZNY III. Odpady ze szkła, ceramiki i materiałów budowlanych; OBSZAR TEMATYCZNY IV. Odpady drzewne. Minimalna kwota o jaką można wnioskować to 800 tys. PLN, a maksymalna poziom dofinansowania na realizację grantu to 18 mln PLN. Budżet przeznaczony na dofinansowanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.01.2017

Ogłoszenie o naborze preinkubowanych do AIP RCIiTT

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) z dniem 1 lutego 2017 roku ogłasza otwarcie naboru dla osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT (AIP RCIiTT).

Usługi preinkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z usług szkoleniowo-doradczych RCIiTT ZUT. Szczegółowy zakres usług preinkubacji określa Regulamin preinkubacji i inkubacji w AIP RCIiTT . Nabór preinkubowanych, czyli osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, będzie się odbywał w trybie ciągłym , a jego zasady zostały przedstawione w Regulaminie naboru preinkubowanych . Aby wziąć udział w naborze, wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT wypełniony Formularz zgłoszeniowy . Można to zrobić na kilka sposobów: drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT: innowacje@zut.edu.pl , pocztą tradycyjną na adres siedziby RCIiTT ZUT: ul. Jagiellońska 20-21,...» Czytaj dalej
Inkubator
26.01.2017

Eurostars-2 – 7 edycja konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż trwa nabór wniosków w 7 konkursie programu Eurostars-2 Cut-off 7. Konkurs adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Zgłoszenia mogą przesyłać wnioskodawcy, w skład których wchodzi przynajmniej dwóch partnerów z różnych krajów uczestniczących w programie EUROSTARS. W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków. Organizatorzy zastrzegają jednak, że wyniki projektu mogą mieć zastosowanie tylko do celów cywilnych. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan wdrożenia wyników projektu w okresie do dwóch lat po zakończeniu jego realizacji. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR. Nabór trwa do 2 marca 2017 r. 8 konkurs w ramach programu Eurostars-2 zostanie zamknięty 14 września 2017 r. Szczegółowe...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.01.2017

InnoNeuroPharm - ogłoszenie o konkursie

Został ogłoszony I konkurs InnoNeuroPharm w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR, który jest skierowany do przedstawicieli sektora farmaceutycznego oraz neuromedycyny. Program powstał z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny.

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego, ze szczególnym naciskiem na rozwój neuromedycy . Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu: Zakres tematyczny A: Innowacyjne produkty lecznicze; Zakres tematyczny B: Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych; Zakres tematyczny C: Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny; Zakres tematyczny D: Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze