Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób wyznaczania parametrów reologicznych materiałów lepkosprężystych i urządzenie do jego realizacji

Numer referencyjny
P47
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze
Technologie dla przetwórstwa
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób wytwarzania napoju fermentowanego z mleka koziego

Numer referencyjny
3/2016
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Napoje
Jednostka naukowa
Katedra Technologii Żywności

Technologia pozwala na wytworzenie napoju fermentowanego z mleka koziego, który posiada zalety probiotyku dzięki obecności jedynie bakterii Lactobacillus lub Bifidobacterium.

Reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów pochodzenia organicznego

Numer referencyjny
5/2016
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Jednostka naukowa
Katedra Technologii Żywności

Przedmiotem wynalazku jest reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów pochodzenia organicznego, zwłaszcza do przypraw, wzbudzanej w środowisku gazowym (modyfikowanym w zależności od sterylizowanego produktu) w przestrzeni międzyelektrodowej, które to elektrody zasilane są impulsowo wysokim napięciem o zmiennym kształcie, amplitudzie oraz częstotliwości powtarzania.

Wytwarzanie kapsułek do bioimmobilizacji żywych komórek dla procesów biokonwersji

Numer referencyjny
3/2015
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią bioimmobilizacji żywych komórek dla procesów biokonwersji, szczególnie przydatnych w sektorze biotechnologicznym, farmacji oraz medycznym.

„Urządzenie do usuwania pancerza z odgłowionego korpusu krewetek”

Numer referencyjny
P1163
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Technologia żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Przedmiotem technologii jest urządzenie do usuwania pancerza z odgłowionego korpusu krewetek małych.

Aparat do przetrzymywania plemników ryb

Numer referencyjny
P1162
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Opakowanie

Numer referencyjny
P1137
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Pakowanie
Właściwości materiałów, Odporność, Korozja
Technologie dla przetwórstwa
Pakowanie/Przechowywanie żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Przedmiotem oferowanej technologii jest opakowanie z bioaktywnym modyfikatorem atmosfery pakowanej żywności. Opakowanie to stanowi saszetkę, którą umieszcza się
w opakowaniu z żywnością lub stanowi fragment opakowania żywności. Opakowanie to pozwala na wymianę gazów pomiędzy wnętrzem komory zawierającej bioaktywny modyfikator atmosfery i zewnętrznym środowiskiem z produktem spożywczym w wyniku
mikrobiologicznego zużycia tlenu i wytworzenia etanolu, co przedłuża trwałość pakowanego produktu.

Bioaktywny modyfikator atmosfery pakowanej żywności

Numer referencyjny
P1136
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Pakowanie
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Przedmiotem technologii jest bioaktywny modyfikator atmosfery pakowanej
żywności w wyniku mikrobiologicznego zużycia tlenu i wytworzenia dwutlenku węgla i etanolu. Bioaktywny modyfikator atmosfery ma postać kompozycji i pozwala na przedłużenie trwałości zapakowanej żywności.

Technologia wysokiej wydajności marynowania śledzia

Numer referencyjny
1/2013
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Ryby/Rybołówstwo/Techniki połowowe
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Zwiększenie wydajności masy półproduktu marynowanego śledzi do ok. 100 % oraz kilkukrotne ograniczenie odpadów przy produkcji marynat pozwala na wzrost ekonomiczny oraz zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne.

Sposób wytwarzania sorbentu skrobiowego

Numer referencyjny
P1103
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Farmaceutyki
Detergenty
Dbałość, Higiena, Piękno
Farmacja i Leki
Technologie dla przetwórstwa
Dodatki do żywności/Składniki/Żywność funkcjonalna
Technologia żywności
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Środek adsorpcyjny na bazie skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania i powierzchni właściwej w zastosowaniach do immobilizacji różnego rodzaju substancji bioaktywnych.