Wytwarzanie z poużytkowego poli(tereftalanu etylenu)(PET) nowych termoplastycznych materiałów polimerowych - zwłaszcza elastomerów termoplastycznych.

Facebook Linkedin Google

Technologia umożliwiająca przetworzenie PET pierwotnego bądź poużytkowego (np. płatki z butelek PET) na nowe termoplastyczne materiały polimerowe z możliwością sterowania ich właściwościami mechanicznymi w zależności od zastosowania.

Numer referencyjny
90/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Technologia umożliwiająca przetworzenie PET pierwotnego bądź poużytkowego (np. płatki z butelek PET) na  nowe termoplastyczne materiały polimerowe z możliwością sterowania ich właściwościami mechanicznymi w zależności od zastosowania:  od wysokoudarowych, sztywnych i twardych skończywszy na miękkich i elastycznych. Technologia pozwala produkować materiał w jednoetapowym zmieszaniu PET z oligomerycznymi związkami o niskiej temperaturze zeszklenia tzw. modyfikatorami. Właściwości wykonanych materiałów zależą od rodzaju i zawartości modyfikatora. Zastosowanie takich materiałów może mieć miejsce np.

(1) w przemyśle meblarskim jako tańszy zamiennik poliamidu,
(2) przy produkcji elastycznych elementów odznaczających się wysoką odpornością na ścieranie (np. zgarniacze taśm przenośnikowych w górnictwie),
(3) elementów elastycznych odznaczających się stosunkowo wysoką twardością i dużymi powrotami elastycznymi (zamiennik „twardych gum”),
(4) elastycznych izolacji i uszczelnień, amortyzatorów itp.

W wielu zastosowaniach może być zamiennikiem znanych estrowych elastomerów termoplastycznych takich jak HYTREL, ARNITEL itp.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Aspekt innowacyjny

Wykonywanie mieszanin polimerowych jako sposób na uzyskiwanie materiałów o ulepszonych, bądź zupełnie nowych właściwościach fizycznych, jest alternatywą dla kosztownych i czasochłonnych badań nad syntezą nowych homopolimerów o określonych cechach użytkowych. Nie wymaga skomplikowanej aparatury oraz nie jest uciążliwe dla środowiska, a uzyskiwane w ten sposób materiały znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, gdzie pożądane jest łatwe przetwórstwo oraz specyficzne właściwości użytkowe, m.in. odporność chemiczna, odporność na zużycie ścierne, czy zdolność do bardzo dużych odkształceń odwracalnych przy jednoczesnym przenoszeniu odpowiednio dużych naprężeń. W technologii wykorzystywany jest odpadowy PET, co pozwala produkować specjalistyczne materiały po niższej cenie.  W dobie dbałości o środowisko jak również aspektów ekonomicznych jest to atrakcyjna metoda recyklingu. Surowcem może być rówenież PET pierwotny.
Na rynku występują materiały tego typu syntezowane z monomerów, przy produkcji których wydzielają się produkty uboczne wymagające utylizacji. W oferowanej technologii produkty uboczne wydzielane są w śladowych ilościach.

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Faza rozwouju technologii

Dostępny do demonstracji

istnieje możliwość wyprodukowania szarży próbnej w skali technicznej pod warunkiem dostępu do większego mieszalnika próżniowego.