Uwarunkowanie rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego