Technologia wytwarzania elastomerów termoplastycznych

Facebook Linkedin Google

Sposób wykorzystania poużytkowych butelek z PET po napojach zimnych do produkcji wysokiej jakości materiału elastomerowego...

Numer referencyjny
PS8/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Sposób wykorzystania poużytkowych butelek z PET  po napojach zimnych do produkcji wysokiej jakości materiału elastomerowego. Technologia opracowana w skali laboratoryjnej. Materiał scharakteryzowany pod kątem zastosowań przemysłowych. Rozpoznana możliwość zakupu linii technologicznej "pod klucz".

Aspekt innowacyjny

Nowatorskie rozwiązanie technologiczne: Wynalazek zgłoszony do Urzędu Patentowego.

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Wynalazek zgłoszony do Urzędu Patentowego.

Faza rozwouju technologii

Gotowa technologia

Technologia jest opracowana w pełni w skali laboratoryjnej

Uwagi do formy współpracy

Jaka to miałaby być firma (opis działalności): firma produkcyjno-przetwórcza: Sp. z o.o.