Technologia wirtualnego rezonansu magnetycznego VMRI

Facebook Linkedin Google

Technologia wirtualnego obrazowania rezonansu magnetycznego VMRI

Numer referencyjny
5/2016
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Elektryczny
  • Katedra Przetwarzania sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

Technologia pozwalająca na lepsze wykorzystanie obrazów uzyskanych w badaniu rezonansem magnetycznym. Korzyść polega na uzyskaniu lepszego kontrastu poprzez wirtualne wygenerowanie obrazów z nastawami, które w rzeczywistości nie były realizowane. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu danych zawartych w przynajmniej trzech obrazach z rzeczywiście wykonanego badania.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Ułatwienie diagnozy

Aspekt innowacyjny

Uzyskiwanie większej ilości obrazów z tych samych danych

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Faza rozwouju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji

Technologia musi zostać dostosowana do poszczególnych zastosowań