System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń

Facebook Linkedin Google

Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy...

Numer referencyjny
PS21/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Elektryczny

Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy. Typowym przykładem jest mieszkanie w którym zawory nagrzejnikowe są zamknięte a mimo tego temperatura w mieszkaniu utrzymuje się na poziomie 1822C dzięki energii cieplnej dopływającej od sąsiadów oraz od pionów C.O. – tego faktu nie uwzględniają żadne podzielnikowe metody pomiaru. Błąd pomiaru może dochodzić wg najnowszych badań do kilkuset procent. Autor przanalizował przyczyny tak dużych rozbieżności i zaproponował nową metodę pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania opartą na pomiarze i rejestracji temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku. Wstępne badania wykazały, że zaproponowana metoda pozbawiona jest głównych wad poprzednich metod i nadaje się do stosowania zarówno w budynkach starych jak i nowych po termomodernizacji. Zaproponowano kilka systemów pomiaru opartych o tę metodę  do bezpośredniego zastosowania w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
Metoda została opatentowana - Patent nr P.195760, „Sposób pomiaru energii cieplnej”

Aspekt innowacyjny

Wdrożenie nowej metody pomiaru zużycia energii cieplnej i podziału kosztów ogrzewania w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Faza rozwouju technologii

Gotowa technologia
Uwagi do formy współpracy

Jaka to miałaby być firma (opis działalności): dla Spółdzielni Mieszkaniowych:
Rozliczanie zużycia energii cieplnej i podział kosztów ogrzewania
Rozliczanie zużycia mediów w mieszkaniach (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda zimna, woda ciepła) w systemach sieciowych