Sposób wytwarzania stopowego katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku o regularnych kształtach

Facebook Linkedin Google

Sposób wytwarzania stopowego katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku o regularnych kształtach.

Numer referencyjny
P420
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Sposób wytwarzania stopowego katalizatora żelazowego polegający na stapianiu rudy magnetytowej z dodatkiem tlenków promotorów, rozdrabnianiu i przesiewaniu otrzymanego stopu, charakteryzuje się tym, że otrzymany prekursor – katalizator w formie tlenkowej mieli się, a następnie sprasowuje się pod ciśnieniem mniejszym od 1,5 GPa.  Przed sprasowaniem do sproszkowanego katalizatora w formie tlenkowej dodać, jako medium wiążące, katalizator w formie metalicznej,  w ilości większej niż 20% i mniejszej niż 95%. Możliwe jest także uzyskanie tego samego efektu, używając do tabletkowania katalizatora w formie tlenkowej poddanego wcześniej częściowej redukcji, pozostawiając nie mniej niż 5% at. tlenu.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Korzyści z zastosowania technologii

Zaletą sposobu jest to, że w procesie formowania nie wprowadza się żadnych obcych substancji wiążących, mogących stać się truciznami katalizatora. Otrzymany w procesie stapiania rudy magnetytowej, a następnie redukcji katalizator w formie metalicznej jest podatny na tworzenie pastylek w procesie prasowania.

Aspekt innowacyjny

Możliwość wytwarzania stopowego katalizatora żelazowego o regularnych kształtach bez żadnych obcych substancji wiążących.

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany

Faza rozwouju technologii

Faza badań, rozwój

Zakończone prace w skali laboratoryjnej.