Sposób wytwarzania prekursora samoprzylepnych taśm strukturalnych przewodzących prąd elektryczny oraz połączenie materiałów przewodzących prąd elektryczny

Facebook Linkedin Twitter Google

Sposób wytwarzania prekursora samoprzylepnych taśm strukturalnych przewodzących prąd elektryczny oraz połaczenie materiałów przewodzących prąd elektryczny.

Numer referencyjny
P866
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • Instytut Technologii Chemicznej Organicznej

Przewodzący prąd elektryczny prekursor kleju strukturalnego służący do produkcji przewodzących prąd elektryczny samoprzylepnych taśm strukturalnych. Tego typu taśmy strukturalne mogą służyć z powodzeniem do łączenia ze sobą materiałów elektroprzewodzących.

Korzyści z zastosowania technologii

Łączenie ze sobą materiałów elektroprzewodzących z zastosowaniem strukturalnych taśm o dużej wytrzymałości mechanicznej przewodzących prąd elektryczny.

Aspekt innowacyjny

Nowego rodzaju montażowe samoprzylepne taśmy strukturalne przewodzące prąd elektryczny.

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Faza rozwouju technologii

Faza badań, rozwój

Proces wytwarzania tego typu taśm strukturalnych przeprowadzony w skali laboratoryjnej.

Uwagi do formy współpracy

Oczekiwana forma współpracy: Przeprowadzenie badań w skali przemysłowej.

Możliwość zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle elektrycznym oraz elektronicznym.