Sposób otrzymywania gazu wzbogaconego w wodór

Facebook Linkedin Google

Sposób otrzymywania gazu wzbogaconego w wodór w wyniku procesu metal-para wodna, który może być wykorzystany jako medium redukujące w reakcjach chemicznych.

Numer referencyjny
P419
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

Sposób otrzymywania gazu wzbogaconego w wodór polegający na reakcji metalu z parą wodną charakteryzuje się tym, że  reakcji z parą wodną poddaje się żelazo, nikiel lub kobalt rozproszone w matrycy węglowej, która podczas procesu nie ulega zgazowaniu lub spaleniu dzięki odpowiedniemu dostosowaniu temperatury reakcji utleniania metalu: żelaza lub niklu lub kobaltu i redukcji tlenków metali, korzystnie poniżej 500 stop. C. Ilość węgla w stosunku do żelaza, niklu lub kobaltu musi być większa niż stechiometryczna zawartość węgla w węgliku metalu. Depozyt węglowy, gdy stosunek mC/mMe>>0,072gC/gFe lub 0,068gC/gNi lub 0,068gC/gCo, przyspiesza reakcję utleniania. Szybkość procesu utleniania metali w matrycy węglowej jest większa niż utleniania czystych porowatych metali i wzrasta ze stosunkiem mC/mMe. 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Korzyści z zastosowania technologii

Sposób według wynalazku powoduje znaczne przyspieszenie utleniania metalu parą wodną w stosunku do procesu z wykorzystaniem czystego porowatego metalu w wyniku efektu spillover.

Aspekt innowacyjny

Sposób otrzymywania gazu wzbogaconego w wodór polegający na reakcji metalu z para wodna znamienny tym, że  reakcji z parą wodną poddaje się żelazo, nikiel lub kobalt rozproszone w matrycy węglowej.

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany

Faza rozwouju technologii

Faza badań, rozwój

Zakończone prace w skali laboratoryjnej.