Sposób bezigłowego nastrzykiwania materiału biologicznego roztworami technologicznymi

Facebook Linkedin Twitter Google
Numer referencyjny
P315
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Oferta dotyczy sposobu bezigłowego nastrzykiwania materiału biologicznego roztworami technologicznymi, który charakteryzuje się tym, że nastrzykiwanie prowadzi się bezdotykowo dyszą o kombinowanym kształcie otworu przelotowego, którego wylot ma średnicę (b) od 0,6 do 1,0 mm. 

Dysza umieszczona jest w odległości od 2 do 10 mm od materiału biologicznego, przy czym stosuje się ciśnienie roztworu technologicznego dostarczanego do dyszy od 10 do 100 barów. 

Dysza według wynalazku charakteryzuje się tym, że otwór przelotowy od strony wlotu strumienia roztworu technologicznego ma kształt stożka o kącie (β)=60° zwężającego się i przechodzącego w kształt cylindryczny, który ponownie zmienia się w stożek-konfuzor o kącie (α)=20°. W odległości minimum 2 mm od wylotu strumienia roztworu technologicznego przechodzi ponownie w kształt cylindryczny o średnicy (b) od 0,6 do 1,0 mm.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Aspekt innowacyjny

Nastrzykiwanie bezigłowe oraz bezdotykowe.

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Faza rozwouju technologii

Faza badań, rozwój