Reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów pochodzenia organicznego

Facebook Linkedin Google

Przedmiotem wynalazku jest reaktor plazmy nietermicznej do sterylizacji produktów pochodzenia organicznego, zwłaszcza do przypraw, wzbudzanej w środowisku gazowym (modyfikowanym w zależności od sterylizowanego produktu) w przestrzeni międzyelektrodowej, które to elektrody zasilane są impulsowo wysokim napięciem o zmiennym kształcie, amplitudzie oraz częstotliwości powtarzania.

Numer referencyjny
5/2016
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  • Katedra Technologii Żywności

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Technologia jest przedmiotem krajowego i europejskiego zgłoszenia patentowego.

Faza rozwouju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji
Pracownik