Ocena ergonomiczna stanowisk pracy i innowacje w organizacji pracy

Facebook Linkedin Twitter Google

Wykorzystanie metodologii ergonomicznej do poprawy warunków pracy. Dzięki badaniu pracy, mierzeniu i normowaniu możliwe jest uzyskanie wzrostu wydajności przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych.

Numer referencyjny
5/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Ekonomiczny

Technologia ma charakter pomocy eksperckiej w zakresie poprawy organizacji pracy. Wykorzystuje osiągnięcia naukowe ergonomii i jej metodologię dla korekty istniejących rozwiązań lub opiniowania nowych wdrożeń. Pozwala ograniczyć koszty wdrożeń poprzez przeprowadzenie analizy procesu produkcyjnego. Uzyskiwana zmiany i wiedza określana jest mianem innowacji organizacyjnych. Możliwe jest wykonanie: badania pracy (procesu pracy), mierzenie pracy (określenie czasu wykonania operacji, czynności, ruchów), wartościowanie pracy. Określenie ciężkości pracy z uwzględniem różnorodnych parametrów wpływających na wydajność, jak: hałas, mikroklimat, promieniowanie elektromagnetyczne, oświetlenie i innych.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Poprawa standardów organizacji pracy wg współczesnych zaleceń ergonomicznych i z wykorzystaniem metod badania pracy.

Aspekt innowacyjny

Poprawa standardów organizacji pracy wg współczesnych zaleceń ergonomicznych i z wykorzystaniem metod badania pracy.

Prawa własności intelektualnej

Inne

Autorskie użycie metodologii.

Faza rozwouju technologii

Gotowa technologia

Wykorzystuje nowoczesną metodologię w celu wdrożenia usprawnień organizacyjnych. Wymaga każdorazowo indywidualnej analizy stanu miejsca pracy.