Masa wielokrotnego użytku do wykonywania kopii i odlewów

Facebook Linkedin Google

Masa wielokrotnego użytku do wykonywania kopii i odlewów.

Numer referencyjny
78/2009
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Przedmiotem oferty jest sposób produkcji jednoskładnikowej masy polimerowej zachowującej się jednocześnie jak ciecz oraz ciało stałe. Mimo że posiada cechy ciała stałego, zachowuje się jak ciecz powoli wypełniając formy dowolnego kształtu i wiernie odwzorowując kształt i strukturę powierzchni, z którą się kontaktuje (kopia negatywowa). Proces ten zachodzi w temperaturze pokojowej i nie wymaga podgrzewania ani topienia. Tak uzyskany kształt masa zachowuje przez czas potrzebny  do wykonania ostatecznego trwałego odlewu zwykłymi sposobami. Masę można używać wielokrotnie, gdyż po odpowiednim czasie zawsze  przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje.
Przedstawiony polimer może być również stosowany jako masa hermetyzująca lub chroniąca przed drganiami urządzenia elektroniczne. 
 

Korzyści z zastosowania technologii

Model nie wymaga pokrywania warstwą antyadhezyjną.

Aspekt innowacyjny

Do  wykonywania form i odlewów stosuje się obecnie utwardzane chemicznie ciekłe polimery albo łatwo topliwe masy na bazie wosków. Oferowany polimer jest znacznie tańszy w eksploatacji z uwagi na zdolność do wielokrotnego zastosowania oraz odznacza się wysoką wiernością odwzorowania faktury i kształtu
 

Prawa własności intelektualnej

Inne

Faza rozwouju technologii

Gotowa technologia
Uwagi do formy współpracy

Oczekiwana forma współpracy: 
- Badania przydatności do konkretnych zastosowań, 
- Nawiązanie kontaktu z ewentualnym producentem.