Kotłownia wodna oraz sposób poprawy jej sprawności

Facebook Linkedin Google

Technologia polega na zastosowaniu regulacji wydajności pompy, poprzez pomiar temperatury na przewodzie powracającym
z instalacji - przed sprzęgłem hydraulicznym oraz temperaturę na przewodzie powracającym do kotła - za sprzęgłem hydraulicznym.

Numer referencyjny
1/2016
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Przedmiotem oferty jest kotłownia wodna oraz sposób poprawy sprawności innych, występujących obecnie kotłowni wodnych.

Przedmiotow kotłownia wodna, w której źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny współpracuje ze sprzęgłem hydraulicznym oraz jest wyposażona w pompę, przewody, zawory, czujniki, regulatory i charakteryzuje się
tym, że ma dwa czujniki temperatury, pierwszy czujnik temperatury umieszczony na przewodzie powracającym z instalacji, przed sprzęgłem hydraulicznym oraz drugi czujnik temperatury umieszczonyna przewodzie powracającym do kotła, za sprzęgłem hydraulicznym. Obydwa czujniki podłączone są
do regulatora, do którego podłączona jest także pompa obiegu kotłowego o zmiennej prędkości obrotowej. Jeżeli wzrasta temperatura wody powracającej do kotła w stosunku do temperatury wody powracającej
z instalacji wówczas z regulatora wysyła się sygnał zmniejszający wydajność pompy obiegu
kotłowego.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie automatyki, czujników i regulatora, według wynalazku w układzie hydraulicznym
kotłowni umożliwia taką współpracę kotła kondensacyjnego i sprzęgła hydraulicznego, która nie powoduje podwyższania temperatury wody powracającej do kotła i jednocześnie nie powoduje przepływu wstecznego przez sprzęgło, co znacznie poprawia sprawność kotłowni.

Aspekt innowacyjny

Brak jest obecnie tego typu rozwiązań, które dostępne są na rynku.

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany

Przyznany patent polski, numer zgłoszenia P.396959

Faza rozwouju technologii

Przetestowany, dostępny do demonstracji

Koncepcja przetestowana w warunkach uczelni (dostęp do węzła ciepłowiczego)