Bezpieczne metody produkcyjne

Sposób określania stopnia dojrzałości sera

Numer referencyjny
P748
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przetwarzanie żywności
Technologia żywności
Metody badania i analiz
Mikrobiologia żywności/Toksykologia/Kontrola jakości
Bezpieczne metody produkcyjne
Odżywianie i Zdrowie
Jednostka naukowa
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób określania stopnia dojrzałości sera w trakcie procesu dojrzewania charakteryzuje się tym, że określa się go dokonując pomiaru spektrometrycznego parametrów barwy L*, a* i b* Huntera na powierzchni badanego sera.