Transport i dystrybucja ciepła, ciepłownictwo

System pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym uwzględniający przepływy ciepła pomiędzy lokalami i wykorzystujący rejestratory temperatury pomieszczeń

Numer referencyjny
PS21/2008
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Energia
Transport i dystrybucja ciepła, ciepłownictwo
Wymienniki ciepła
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy...