Innowacyjna metoda pomiaru zużycia ciepła w budynkach

Facebook Linkedin Google

Nowa metoda pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania opartą na pomiarze i rejestracji temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku. Zaproponowana metoda pozbawiona jest głównych wad poprzednich metod i nadaje się do stosowania zarówno w budynkach starych jak i nowych po termomodernizacji.

Numer referencyjny
89/2009
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Elektryczny

Większość stosowanych obecnie metod pomiaru zużycia ciepła i rozdziału kosztów ogrzewania opiera się na podzielnikach ciepła umieszczanych na grzejnikach. Podstawową wadą tych metod jest nieuwzględnianie przepływów ciepła pomiędzy mieszkaniami oraz ciepła emitowanego przez piony C.O. co prowadzi do bardzo dużej rozbieżności w jednostkowym zużyciu ciepła dochodzącym do kilkudziesięciu razy. Typowym przykładem jest mieszkanie w którym zawory nagrzejnikowe są zamknięte a mimo tego temperatura w mieszkaniu utrzymuje się na poziomie 1822C dzięki energii cieplnej dopływającej od sąsiadów oraz od pionów C.O. – tego faktu nie uwzględniają żadne podzielnikowe metody pomiaru. Błąd pomiaru może dochodzić wg najnowszych badań do kilkuset procent. Autor przanalizował przyczyny tak dużych rozbieżności i zaproponował nową metodę pomiaru i rozdziału kosztów ogrzewania opartą na pomiarze i rejestracji temperatury we wszystkich pomieszczeniach budynku. Wstępne badania wykazały, że zaproponowana metoda pozbawiona jest głównych wad poprzednich metod i nadaje się do stosowania zarówno w budynkach starych jak i nowych po termomodernizacji. Zaproponowano kilka systemów pomiaru opartych o tę metodę  do bezpośredniego zastosowania w Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Aspekt innowacyjny

Możliwość pomiaru rzeczywistego zużycia ciepła w lokalu z uwzględnieniem ciepła pobieranego/oddawanego do lokali sąsiednich

Prawa własności intelektualnej

Metoda została opatentowana - Patent nr P.195760, „Sposób pomiaru energii cieplnej

Faza rozwouju technologii

Gotowa technologia
Uwagi do formy współpracy

- Specific area of activity of the partner:
Building industry, heating techniques, measurement techniques

- Task to be performed:
Buying a license, adjusting the technology to specific needs