Badania, pomiary, usługi analityczne Laboratorium Badania Jakości Osprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych, ZUT

Facebook Linkedin Google

Badania, pomiary, usługi analityczne oferowane przez Laboratorium Badania Jakości Osprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych, ZUT

Numer referencyjny
101/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Elektryczny

Laboratorium Badania Jakości Osprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych ZUT oferuje Badania, pomiary, usługi analityczne w zakresie:

- badania środowiskowe w komorze klimatycznej o bardzo dużych rozmiarach do prowadzenia badań w zakresie temperatur (-40 ... +60 st.C) i wilgotności (0 ... 100%),

- telekomunikacyjnych systemów dostępowych instalowanych w szafach zewnętrznych,

- systemów zasilania telefonii komórkowej,

- telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i multimedialnych systemów montowanych w szafach i stojakach wewnętrznych,

- systemów telekomunikacyjnych przeznaczonych do pracy pod ziemią,

- urządzeń do zakańczania, łączenia i przełączania telekomunikacyjnych torów przewodowych,

- badania obudów zakończeń kablowych i urządzeń telekomunikacyjnych oraz osłon hermetycznych,

- połączeń kabli miedzianych i światłowodowych,

- złącz światłowodowych spajanych i rozłącznych,

- urządzeń do połączeń i przełączeń torów optotelekomunikacyjnych,

- rur i osprzętu do telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej,

- urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczo-lokalizacyjnych.