Badania, pomiary i usługi analityczne Instytutu Elektrotechniki

Facebook Linkedin Google

Badania, pomiary i usługi analityczne oferowane przez Instytut Elektrotechniki

Numer referencyjny
96/2009

Badania, pomiary i usługi analityczne oferowane przez Instytut Elektrotechniki w zakresie:

- badania wysokonapięciowe izolacji napięciem przemiennym 50Hz do 110kV
i napięciem udarowym do 400kV,

- atestacja sprzętu ochronnego,

- badania jakościowe materiałów dla elektrotechniki,

- badania jakości energii i wpływu układów energoelektronicznych na sieć zasilającą,

- kompleksowe projekty, pomiary i prototypowanie układów energoelektronicznych,

- energoelektroniczne zasilacze dla technologii zimnej plazmy,

- badania, pomiary i diagnostyka maszyn elektrycznych,

- optymalizacja pracy układów elektroenergetycznych,

- optymalizacja dostaw energii elektrycznej,

- projektowanie specjalizowanych maszyn elektrycznych,

- bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektrycznych,

- eksploatacja i niezawodność zasilania systemów elektroenergetycznych,

- ochrona przeciwporażeniowa w układach elektrycznych.

Pracownik