Analiza rynku w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne