Akceptacji społecznej dla realizacji polityki gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego