Chemia organiczna https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/kategoria/nauki-podstawowe/chemia/chemia-organiczna pl Sposób izomeryzacji limonenu https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Sposób izomeryzacji limonenu</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu" data-a2a-title="Sposób izomeryzacji limonenu"><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje technologię otrzymywania alfa-terpinenu, <br /> gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, metodą izomeryzacji limonenu.<br /> </h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/5244" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kkwasny</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 08.03.2017 - 13:52</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">4/2017</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ze względu na cenne właściwości, jakie wykazują produkty główne procesu izomeryzacji limonenu są one szeroko wykorzystywane w takich gałęziach przemysłu, jak: medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny.</p> <p>Alfa-terpinen wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne, dlatego też związek ten znalazł liczne zastosowania: w leczeniu dolegliwości skórnych (trądziku, grzybicy), jako dodatek do żywności, leków i kosmetyków (zapewniającym im stabilność oksydacyjną), a także jako środek zapachowy w kosmetykach i w produktach gospodarstwa domowego. Doniesienia literaturowe podają, że związek ten jest również skuteczny w leczeniu pasożytniczego zakażenia świdrowcem u koni. Natomiast prowadząc polimeryzację α-terpinenu pod działaniem plazmy uzyskuje się materiały wykorzystywane do zabezpieczeń ogniw słonecznych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wilgoci.</p> <p>Gamma-terpinen należy do związków w sposób naturalny syntetyzowanych przez ryż. Doniesienia literaturowe podają, że wykazuje on wysoką skuteczność wobec roztoczy. Gamma-terpinen jest jednym z dwóch składników olejku sosnowego. Olejek ten  jest stosowany do zabijania roztoczy podczas przechowywania żywności. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, związek ten znajduje również zastosowania w medycynie w leczeniu miażdżycy, zapobiegając utlenianiu LDL odgrywającego kluczową rolę w powstawaniu arteliosklerozy.</p> <p>Terpinolen stosowany w mieszaninie z beta-karotenem oraz alfa-tokoferolem również efektywnie zapobiega utlenianiu LDL. Ponadto związek ten działa na nerwowy układ autonomiczny, zmniejszając napięcie oraz wzmagając uczucie relaksu, dlatego też znajduje zastosowania w leczeniu zaburzeń psychicznych. Terpinolen wykorzystywany jest także w wielu syntezach organicznych, przykładem może być synteza terpineolu, 1-metyl-4-izopropylidenu, czy cykloheksan-1-olu. Związek ten znalazł również zastosowanie jako dodatek do żywności, składnik środków czyszczących oraz składnik dezodorantów.</p> <p>P-cymen znajduje zastosowania w przemyśle kosmetycznym (jako dodatek maskujący nieprzyjemny zapach produktów kosmetycznych), farbiarskim (jako rozpuszczalnik do barwników i lakierów), perfumeryjnym (jako dodatek do kompozycji zapachowych i perfum) i chemicznym (jako substrat do syntezy krezoli, jako ligand w katalizatorze metatezy olefin oraz jako surowiec do otrzymywania kwasu para-cymenosulfonowego).</p> </div> <div class="field field--name-field-oczekiwana-forma-wspolprac field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Oczekiwana forma współpracy</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Umowa licencyjna</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/nauki-podstawowe/chemia/chemia-organiczna" hreflang="pl">Chemia organiczna</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-mozliwosci field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje</div> <div class="field__item"><p><strong>Technologia umożliwia:</strong></p> <ul><li>Otrzymanie produktów izomeryzacji limonenu: będących cennymi związkami zapachowymi w kosmetyce i w chemii gospodarczej, które mogą być stosowane jako dodatki do żywności i półprodukty do syntez cennych związków organicznych, które ponadto mogą być stosowane w medycynie w leczeniu miażdżycy, nowotworów i zaburzeń psychicznych oraz mogą być stasowane jako składniki preparatów o działaniu przeciwgrzybicznym i antybakteryjnym.</li> <li>Wykorzystanie substratu, który może być pozyskiwany z odpadów, jakimi są skórki pomarańczy, dlatego jest on tanim i łatwo dostępnym surowcem.</li> </ul><p><strong>Technologia rozwiązuje następujące problemy:</strong></p> <ul><li>Eliminuje stosowanie wysokiego ciśnienia i nie wymaga użycia aparatury ciśnieniowej, np. autoklawów.   </li> <li>Pozwala zagospodarować odpady z przemysłu owoców cytrusowych, tzn. skórki pomarańczy.</li> </ul><p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Dostępny do demonstracji</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej</li><li>Instytut Technologii Chemicznej Organicznej</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-zast-rynkowe field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Zastosowanie rynkowe w branży / branżach</div> <div class="field__item"><p>medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-konkurencyjnos field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Przewagi konkurencyjne technologii</div> <div class="field__item"><p><strong>Przewagi konkurencyjne technologii:</strong></p> <ul><li>Metoda otrzymywania produktów posiadających cenne zastosowania praktyczne nie wymaga stosowania rozpuszczalników organicznych, a tylko taniego i odnawialnego surowca stanowiącego odpad podczas produkcji soków owocowych.</li> <li>Prowadzenie reakcji w reaktorze szklanym, metodą pod ciśnieniem atmosferycznym obniża koszty jej prowadzenia oraz umożliwia otrzymanie stosunkowo wysokich konwersji limonenu (do 99% mol).</li> <li>Opracowana technologia wykorzystuje heterogeniczne katalizatory tytanowo-silikalitowe, które można w prosty sposób oddzielić od mieszaniny poreakcyjnej, zregenerować i zastosować ponownie w procesie.</li> </ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią otrzymywania alfa-terpinenu, gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, jako głównych produktów</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-pracownik field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Pracownik</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><article data-history-node-id="10" role="article" about="/node/10"> <div> <div class="field field--name-field-zdjecie field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/manul/public/img/pracownicy/pzebrowski.jpg?itok=doV0R0Pe" width="100" height="100" alt="Paweł Żebrowski" typeof="foaf:Image" class="image-style-manul" /> </div> <div class="node__content"> <div class="node__personal"> <div class="field field--name-field-imie field--type-string field--label-hidden field__item">Paweł</div> <div class="field field--name-field-nazwisko field--type-string field--label-hidden field__item">Żebrowski</div> </div> <div class="field field--name-field-stanowisko field--type-string field--label-hidden field__item">kierownik działu</div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>OCHRONA ŚRODOWISKA</p> </div> <div class="node__contact"> <div class="field field--name-field-telefon field--type-telephone field--label-hidden field__item"><a href="tel:%2B48914494364">+48 91 449 43 64</a></div> <div class="field field--name-field-email field--type-email field--label-hidden field__item"><a href="mailto:Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl">Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl</a></div> </div> </div> </div> </article> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-prawa-wlasnosci-int field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Zgłoszone do opatentowania</div> Thu, 03 Aug 2017 11:52:05 +0000 kkwasny 4764 at https://innowacje.zut.edu.pl Sposób izomeryzacji limonenu https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Sposób izomeryzacji limonenu</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu" data-a2a-title="Sposób izomeryzacji limonenu"><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje technologię otrzymywania alfa-terpinenu, <br /> gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, metodą izomeryzacji limonenu.<br /> </h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/5244" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kkwasny</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 08.03.2017 - 13:52</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">4/2017</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ze względu na cenne właściwości, jakie wykazują produkty główne procesu izomeryzacji limonenu są one szeroko wykorzystywane w takich gałęziach przemysłu, jak: medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny.</p> <p>Alfa-terpinen wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne, dlatego też związek ten znalazł liczne zastosowania: w leczeniu dolegliwości skórnych (trądziku, grzybicy), jako dodatek do żywności, leków i kosmetyków (zapewniającym im stabilność oksydacyjną), a także jako środek zapachowy w kosmetykach i w produktach gospodarstwa domowego. Doniesienia literaturowe podają, że związek ten jest również skuteczny w leczeniu pasożytniczego zakażenia świdrowcem u koni. Natomiast prowadząc polimeryzację α-terpinenu pod działaniem plazmy uzyskuje się materiały wykorzystywane do zabezpieczeń ogniw słonecznych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wilgoci.</p> <p>Gamma-terpinen należy do związków w sposób naturalny syntetyzowanych przez ryż. Doniesienia literaturowe podają, że wykazuje on wysoką skuteczność wobec roztoczy. Gamma-terpinen jest jednym z dwóch składników olejku sosnowego. Olejek ten  jest stosowany do zabijania roztoczy podczas przechowywania żywności. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, związek ten znajduje również zastosowania w medycynie w leczeniu miażdżycy, zapobiegając utlenianiu LDL odgrywającego kluczową rolę w powstawaniu arteliosklerozy.</p> <p>Terpinolen stosowany w mieszaninie z beta-karotenem oraz alfa-tokoferolem również efektywnie zapobiega utlenianiu LDL. Ponadto związek ten działa na nerwowy układ autonomiczny, zmniejszając napięcie oraz wzmagając uczucie relaksu, dlatego też znajduje zastosowania w leczeniu zaburzeń psychicznych. Terpinolen wykorzystywany jest także w wielu syntezach organicznych, przykładem może być synteza terpineolu, 1-metyl-4-izopropylidenu, czy cykloheksan-1-olu. Związek ten znalazł również zastosowanie jako dodatek do żywności, składnik środków czyszczących oraz składnik dezodorantów.</p> <p>P-cymen znajduje zastosowania w przemyśle kosmetycznym (jako dodatek maskujący nieprzyjemny zapach produktów kosmetycznych), farbiarskim (jako rozpuszczalnik do barwników i lakierów), perfumeryjnym (jako dodatek do kompozycji zapachowych i perfum) i chemicznym (jako substrat do syntezy krezoli, jako ligand w katalizatorze metatezy olefin oraz jako surowiec do otrzymywania kwasu para-cymenosulfonowego).</p> </div> <div class="field field--name-field-oczekiwana-forma-wspolprac field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Oczekiwana forma współpracy</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Umowa licencyjna</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/nauki-podstawowe/chemia/chemia-organiczna" hreflang="pl">Chemia organiczna</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-mozliwosci field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje</div> <div class="field__item"><p><strong>Technologia umożliwia:</strong></p> <ul><li>Otrzymanie produktów izomeryzacji limonenu: będących cennymi związkami zapachowymi w kosmetyce i w chemii gospodarczej, które mogą być stosowane jako dodatki do żywności i półprodukty do syntez cennych związków organicznych, które ponadto mogą być stosowane w medycynie w leczeniu miażdżycy, nowotworów i zaburzeń psychicznych oraz mogą być stasowane jako składniki preparatów o działaniu przeciwgrzybicznym i antybakteryjnym.</li> <li>Wykorzystanie substratu, który może być pozyskiwany z odpadów, jakimi są skórki pomarańczy, dlatego jest on tanim i łatwo dostępnym surowcem.</li> </ul><p><strong>Technologia rozwiązuje następujące problemy:</strong></p> <ul><li>Eliminuje stosowanie wysokiego ciśnienia i nie wymaga użycia aparatury ciśnieniowej, np. autoklawów.   </li> <li>Pozwala zagospodarować odpady z przemysłu owoców cytrusowych, tzn. skórki pomarańczy.</li> </ul><p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Dostępny do demonstracji</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej</li><li>Instytut Technologii Chemicznej Organicznej</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-zast-rynkowe field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Zastosowanie rynkowe w branży / branżach</div> <div class="field__item"><p>medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-konkurencyjnos field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Przewagi konkurencyjne technologii</div> <div class="field__item"><p><strong>Przewagi konkurencyjne technologii:</strong></p> <ul><li>Metoda otrzymywania produktów posiadających cenne zastosowania praktyczne nie wymaga stosowania rozpuszczalników organicznych, a tylko taniego i odnawialnego surowca stanowiącego odpad podczas produkcji soków owocowych.</li> <li>Prowadzenie reakcji w reaktorze szklanym, metodą pod ciśnieniem atmosferycznym obniża koszty jej prowadzenia oraz umożliwia otrzymanie stosunkowo wysokich konwersji limonenu (do 99% mol).</li> <li>Opracowana technologia wykorzystuje heterogeniczne katalizatory tytanowo-silikalitowe, które można w prosty sposób oddzielić od mieszaniny poreakcyjnej, zregenerować i zastosować ponownie w procesie.</li> </ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią otrzymywania alfa-terpinenu, gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, jako głównych produktów</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-pracownik field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Pracownik</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><article data-history-node-id="10" role="article" about="/node/10"> <div> <div class="field field--name-field-zdjecie field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/manul/public/img/pracownicy/pzebrowski.jpg?itok=doV0R0Pe" width="100" height="100" alt="Paweł Żebrowski" typeof="foaf:Image" class="image-style-manul" /> </div> <div class="node__content"> <div class="node__personal"> <div class="field field--name-field-imie field--type-string field--label-hidden field__item">Paweł</div> <div class="field field--name-field-nazwisko field--type-string field--label-hidden field__item">Żebrowski</div> </div> <div class="field field--name-field-stanowisko field--type-string field--label-hidden field__item">kierownik działu</div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>OCHRONA ŚRODOWISKA</p> </div> <div class="node__contact"> <div class="field field--name-field-telefon field--type-telephone field--label-hidden field__item"><a href="tel:%2B48914494364">+48 91 449 43 64</a></div> <div class="field field--name-field-email field--type-email field--label-hidden field__item"><a href="mailto:Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl">Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl</a></div> </div> </div> </div> </article> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-prawa-wlasnosci-int field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Zgłoszone do opatentowania</div> Thu, 03 Aug 2017 11:52:05 +0000 kkwasny 4764 at https://innowacje.zut.edu.pl Sposób izomeryzacji limonenu https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Sposób izomeryzacji limonenu</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu" data-a2a-title="Sposób izomeryzacji limonenu"><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje technologię otrzymywania alfa-terpinenu, <br /> gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, metodą izomeryzacji limonenu.<br /> </h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/5244" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kkwasny</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 08.03.2017 - 13:52</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">4/2017</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ze względu na cenne właściwości, jakie wykazują produkty główne procesu izomeryzacji limonenu są one szeroko wykorzystywane w takich gałęziach przemysłu, jak: medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny.</p> <p>Alfa-terpinen wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne, dlatego też związek ten znalazł liczne zastosowania: w leczeniu dolegliwości skórnych (trądziku, grzybicy), jako dodatek do żywności, leków i kosmetyków (zapewniającym im stabilność oksydacyjną), a także jako środek zapachowy w kosmetykach i w produktach gospodarstwa domowego. Doniesienia literaturowe podają, że związek ten jest również skuteczny w leczeniu pasożytniczego zakażenia świdrowcem u koni. Natomiast prowadząc polimeryzację α-terpinenu pod działaniem plazmy uzyskuje się materiały wykorzystywane do zabezpieczeń ogniw słonecznych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wilgoci.</p> <p>Gamma-terpinen należy do związków w sposób naturalny syntetyzowanych przez ryż. Doniesienia literaturowe podają, że wykazuje on wysoką skuteczność wobec roztoczy. Gamma-terpinen jest jednym z dwóch składników olejku sosnowego. Olejek ten  jest stosowany do zabijania roztoczy podczas przechowywania żywności. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, związek ten znajduje również zastosowania w medycynie w leczeniu miażdżycy, zapobiegając utlenianiu LDL odgrywającego kluczową rolę w powstawaniu arteliosklerozy.</p> <p>Terpinolen stosowany w mieszaninie z beta-karotenem oraz alfa-tokoferolem również efektywnie zapobiega utlenianiu LDL. Ponadto związek ten działa na nerwowy układ autonomiczny, zmniejszając napięcie oraz wzmagając uczucie relaksu, dlatego też znajduje zastosowania w leczeniu zaburzeń psychicznych. Terpinolen wykorzystywany jest także w wielu syntezach organicznych, przykładem może być synteza terpineolu, 1-metyl-4-izopropylidenu, czy cykloheksan-1-olu. Związek ten znalazł również zastosowanie jako dodatek do żywności, składnik środków czyszczących oraz składnik dezodorantów.</p> <p>P-cymen znajduje zastosowania w przemyśle kosmetycznym (jako dodatek maskujący nieprzyjemny zapach produktów kosmetycznych), farbiarskim (jako rozpuszczalnik do barwników i lakierów), perfumeryjnym (jako dodatek do kompozycji zapachowych i perfum) i chemicznym (jako substrat do syntezy krezoli, jako ligand w katalizatorze metatezy olefin oraz jako surowiec do otrzymywania kwasu para-cymenosulfonowego).</p> </div> <div class="field field--name-field-oczekiwana-forma-wspolprac field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Oczekiwana forma współpracy</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Umowa licencyjna</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/nauki-podstawowe/chemia/chemia-organiczna" hreflang="pl">Chemia organiczna</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-mozliwosci field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje</div> <div class="field__item"><p><strong>Technologia umożliwia:</strong></p> <ul><li>Otrzymanie produktów izomeryzacji limonenu: będących cennymi związkami zapachowymi w kosmetyce i w chemii gospodarczej, które mogą być stosowane jako dodatki do żywności i półprodukty do syntez cennych związków organicznych, które ponadto mogą być stosowane w medycynie w leczeniu miażdżycy, nowotworów i zaburzeń psychicznych oraz mogą być stasowane jako składniki preparatów o działaniu przeciwgrzybicznym i antybakteryjnym.</li> <li>Wykorzystanie substratu, który może być pozyskiwany z odpadów, jakimi są skórki pomarańczy, dlatego jest on tanim i łatwo dostępnym surowcem.</li> </ul><p><strong>Technologia rozwiązuje następujące problemy:</strong></p> <ul><li>Eliminuje stosowanie wysokiego ciśnienia i nie wymaga użycia aparatury ciśnieniowej, np. autoklawów.   </li> <li>Pozwala zagospodarować odpady z przemysłu owoców cytrusowych, tzn. skórki pomarańczy.</li> </ul><p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Dostępny do demonstracji</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej</li><li>Instytut Technologii Chemicznej Organicznej</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-zast-rynkowe field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Zastosowanie rynkowe w branży / branżach</div> <div class="field__item"><p>medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-konkurencyjnos field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Przewagi konkurencyjne technologii</div> <div class="field__item"><p><strong>Przewagi konkurencyjne technologii:</strong></p> <ul><li>Metoda otrzymywania produktów posiadających cenne zastosowania praktyczne nie wymaga stosowania rozpuszczalników organicznych, a tylko taniego i odnawialnego surowca stanowiącego odpad podczas produkcji soków owocowych.</li> <li>Prowadzenie reakcji w reaktorze szklanym, metodą pod ciśnieniem atmosferycznym obniża koszty jej prowadzenia oraz umożliwia otrzymanie stosunkowo wysokich konwersji limonenu (do 99% mol).</li> <li>Opracowana technologia wykorzystuje heterogeniczne katalizatory tytanowo-silikalitowe, które można w prosty sposób oddzielić od mieszaniny poreakcyjnej, zregenerować i zastosować ponownie w procesie.</li> </ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią otrzymywania alfa-terpinenu, gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, jako głównych produktów</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-pracownik field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Pracownik</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><article data-history-node-id="10" role="article" about="/node/10"> <div> <div class="field field--name-field-zdjecie field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/manul/public/img/pracownicy/pzebrowski.jpg?itok=doV0R0Pe" width="100" height="100" alt="Paweł Żebrowski" typeof="foaf:Image" class="image-style-manul" /> </div> <div class="node__content"> <div class="node__personal"> <div class="field field--name-field-imie field--type-string field--label-hidden field__item">Paweł</div> <div class="field field--name-field-nazwisko field--type-string field--label-hidden field__item">Żebrowski</div> </div> <div class="field field--name-field-stanowisko field--type-string field--label-hidden field__item">kierownik działu</div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>OCHRONA ŚRODOWISKA</p> </div> <div class="node__contact"> <div class="field field--name-field-telefon field--type-telephone field--label-hidden field__item"><a href="tel:%2B48914494364">+48 91 449 43 64</a></div> <div class="field field--name-field-email field--type-email field--label-hidden field__item"><a href="mailto:Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl">Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl</a></div> </div> </div> </div> </article> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-prawa-wlasnosci-int field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Zgłoszone do opatentowania</div> Thu, 03 Aug 2017 11:52:05 +0000 kkwasny 4764 at https://innowacje.zut.edu.pl Sposób izomeryzacji limonenu https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Sposób izomeryzacji limonenu</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu" data-a2a-title="Sposób izomeryzacji limonenu"><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje technologię otrzymywania alfa-terpinenu, <br /> gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, metodą izomeryzacji limonenu.<br /> </h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/5244" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kkwasny</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 08.03.2017 - 13:52</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">4/2017</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ze względu na cenne właściwości, jakie wykazują produkty główne procesu izomeryzacji limonenu są one szeroko wykorzystywane w takich gałęziach przemysłu, jak: medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny.</p> <p>Alfa-terpinen wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne, dlatego też związek ten znalazł liczne zastosowania: w leczeniu dolegliwości skórnych (trądziku, grzybicy), jako dodatek do żywności, leków i kosmetyków (zapewniającym im stabilność oksydacyjną), a także jako środek zapachowy w kosmetykach i w produktach gospodarstwa domowego. Doniesienia literaturowe podają, że związek ten jest również skuteczny w leczeniu pasożytniczego zakażenia świdrowcem u koni. Natomiast prowadząc polimeryzację α-terpinenu pod działaniem plazmy uzyskuje się materiały wykorzystywane do zabezpieczeń ogniw słonecznych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wilgoci.</p> <p>Gamma-terpinen należy do związków w sposób naturalny syntetyzowanych przez ryż. Doniesienia literaturowe podają, że wykazuje on wysoką skuteczność wobec roztoczy. Gamma-terpinen jest jednym z dwóch składników olejku sosnowego. Olejek ten  jest stosowany do zabijania roztoczy podczas przechowywania żywności. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, związek ten znajduje również zastosowania w medycynie w leczeniu miażdżycy, zapobiegając utlenianiu LDL odgrywającego kluczową rolę w powstawaniu arteliosklerozy.</p> <p>Terpinolen stosowany w mieszaninie z beta-karotenem oraz alfa-tokoferolem również efektywnie zapobiega utlenianiu LDL. Ponadto związek ten działa na nerwowy układ autonomiczny, zmniejszając napięcie oraz wzmagając uczucie relaksu, dlatego też znajduje zastosowania w leczeniu zaburzeń psychicznych. Terpinolen wykorzystywany jest także w wielu syntezach organicznych, przykładem może być synteza terpineolu, 1-metyl-4-izopropylidenu, czy cykloheksan-1-olu. Związek ten znalazł również zastosowanie jako dodatek do żywności, składnik środków czyszczących oraz składnik dezodorantów.</p> <p>P-cymen znajduje zastosowania w przemyśle kosmetycznym (jako dodatek maskujący nieprzyjemny zapach produktów kosmetycznych), farbiarskim (jako rozpuszczalnik do barwników i lakierów), perfumeryjnym (jako dodatek do kompozycji zapachowych i perfum) i chemicznym (jako substrat do syntezy krezoli, jako ligand w katalizatorze metatezy olefin oraz jako surowiec do otrzymywania kwasu para-cymenosulfonowego).</p> </div> <div class="field field--name-field-oczekiwana-forma-wspolprac field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Oczekiwana forma współpracy</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Umowa licencyjna</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/nauki-podstawowe/chemia/chemia-organiczna" hreflang="pl">Chemia organiczna</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-mozliwosci field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje</div> <div class="field__item"><p><strong>Technologia umożliwia:</strong></p> <ul><li>Otrzymanie produktów izomeryzacji limonenu: będących cennymi związkami zapachowymi w kosmetyce i w chemii gospodarczej, które mogą być stosowane jako dodatki do żywności i półprodukty do syntez cennych związków organicznych, które ponadto mogą być stosowane w medycynie w leczeniu miażdżycy, nowotworów i zaburzeń psychicznych oraz mogą być stasowane jako składniki preparatów o działaniu przeciwgrzybicznym i antybakteryjnym.</li> <li>Wykorzystanie substratu, który może być pozyskiwany z odpadów, jakimi są skórki pomarańczy, dlatego jest on tanim i łatwo dostępnym surowcem.</li> </ul><p><strong>Technologia rozwiązuje następujące problemy:</strong></p> <ul><li>Eliminuje stosowanie wysokiego ciśnienia i nie wymaga użycia aparatury ciśnieniowej, np. autoklawów.   </li> <li>Pozwala zagospodarować odpady z przemysłu owoców cytrusowych, tzn. skórki pomarańczy.</li> </ul><p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Dostępny do demonstracji</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej</li><li>Instytut Technologii Chemicznej Organicznej</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-zast-rynkowe field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Zastosowanie rynkowe w branży / branżach</div> <div class="field__item"><p>medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-konkurencyjnos field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Przewagi konkurencyjne technologii</div> <div class="field__item"><p><strong>Przewagi konkurencyjne technologii:</strong></p> <ul><li>Metoda otrzymywania produktów posiadających cenne zastosowania praktyczne nie wymaga stosowania rozpuszczalników organicznych, a tylko taniego i odnawialnego surowca stanowiącego odpad podczas produkcji soków owocowych.</li> <li>Prowadzenie reakcji w reaktorze szklanym, metodą pod ciśnieniem atmosferycznym obniża koszty jej prowadzenia oraz umożliwia otrzymanie stosunkowo wysokich konwersji limonenu (do 99% mol).</li> <li>Opracowana technologia wykorzystuje heterogeniczne katalizatory tytanowo-silikalitowe, które można w prosty sposób oddzielić od mieszaniny poreakcyjnej, zregenerować i zastosować ponownie w procesie.</li> </ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią otrzymywania alfa-terpinenu, gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, jako głównych produktów</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-pracownik field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Pracownik</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><article data-history-node-id="10" role="article" about="/node/10"> <div> <div class="field field--name-field-zdjecie field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/manul/public/img/pracownicy/pzebrowski.jpg?itok=doV0R0Pe" width="100" height="100" alt="Paweł Żebrowski" typeof="foaf:Image" class="image-style-manul" /> </div> <div class="node__content"> <div class="node__personal"> <div class="field field--name-field-imie field--type-string field--label-hidden field__item">Paweł</div> <div class="field field--name-field-nazwisko field--type-string field--label-hidden field__item">Żebrowski</div> </div> <div class="field field--name-field-stanowisko field--type-string field--label-hidden field__item">kierownik działu</div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>OCHRONA ŚRODOWISKA</p> </div> <div class="node__contact"> <div class="field field--name-field-telefon field--type-telephone field--label-hidden field__item"><a href="tel:%2B48914494364">+48 91 449 43 64</a></div> <div class="field field--name-field-email field--type-email field--label-hidden field__item"><a href="mailto:Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl">Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl</a></div> </div> </div> </div> </article> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-prawa-wlasnosci-int field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Zgłoszone do opatentowania</div> Thu, 03 Aug 2017 11:52:05 +0000 kkwasny 4764 at https://innowacje.zut.edu.pl Sposób izomeryzacji limonenu https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Sposób izomeryzacji limonenu</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu" data-a2a-title="Sposób izomeryzacji limonenu"><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje technologię otrzymywania alfa-terpinenu, <br /> gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, metodą izomeryzacji limonenu.<br /> </h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/5244" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kkwasny</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 08.03.2017 - 13:52</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">4/2017</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ze względu na cenne właściwości, jakie wykazują produkty główne procesu izomeryzacji limonenu są one szeroko wykorzystywane w takich gałęziach przemysłu, jak: medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny.</p> <p>Alfa-terpinen wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne, dlatego też związek ten znalazł liczne zastosowania: w leczeniu dolegliwości skórnych (trądziku, grzybicy), jako dodatek do żywności, leków i kosmetyków (zapewniającym im stabilność oksydacyjną), a także jako środek zapachowy w kosmetykach i w produktach gospodarstwa domowego. Doniesienia literaturowe podają, że związek ten jest również skuteczny w leczeniu pasożytniczego zakażenia świdrowcem u koni. Natomiast prowadząc polimeryzację α-terpinenu pod działaniem plazmy uzyskuje się materiały wykorzystywane do zabezpieczeń ogniw słonecznych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wilgoci.</p> <p>Gamma-terpinen należy do związków w sposób naturalny syntetyzowanych przez ryż. Doniesienia literaturowe podają, że wykazuje on wysoką skuteczność wobec roztoczy. Gamma-terpinen jest jednym z dwóch składników olejku sosnowego. Olejek ten  jest stosowany do zabijania roztoczy podczas przechowywania żywności. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, związek ten znajduje również zastosowania w medycynie w leczeniu miażdżycy, zapobiegając utlenianiu LDL odgrywającego kluczową rolę w powstawaniu arteliosklerozy.</p> <p>Terpinolen stosowany w mieszaninie z beta-karotenem oraz alfa-tokoferolem również efektywnie zapobiega utlenianiu LDL. Ponadto związek ten działa na nerwowy układ autonomiczny, zmniejszając napięcie oraz wzmagając uczucie relaksu, dlatego też znajduje zastosowania w leczeniu zaburzeń psychicznych. Terpinolen wykorzystywany jest także w wielu syntezach organicznych, przykładem może być synteza terpineolu, 1-metyl-4-izopropylidenu, czy cykloheksan-1-olu. Związek ten znalazł również zastosowanie jako dodatek do żywności, składnik środków czyszczących oraz składnik dezodorantów.</p> <p>P-cymen znajduje zastosowania w przemyśle kosmetycznym (jako dodatek maskujący nieprzyjemny zapach produktów kosmetycznych), farbiarskim (jako rozpuszczalnik do barwników i lakierów), perfumeryjnym (jako dodatek do kompozycji zapachowych i perfum) i chemicznym (jako substrat do syntezy krezoli, jako ligand w katalizatorze metatezy olefin oraz jako surowiec do otrzymywania kwasu para-cymenosulfonowego).</p> </div> <div class="field field--name-field-oczekiwana-forma-wspolprac field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Oczekiwana forma współpracy</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Umowa licencyjna</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/nauki-podstawowe/chemia/chemia-organiczna" hreflang="pl">Chemia organiczna</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-mozliwosci field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje</div> <div class="field__item"><p><strong>Technologia umożliwia:</strong></p> <ul><li>Otrzymanie produktów izomeryzacji limonenu: będących cennymi związkami zapachowymi w kosmetyce i w chemii gospodarczej, które mogą być stosowane jako dodatki do żywności i półprodukty do syntez cennych związków organicznych, które ponadto mogą być stosowane w medycynie w leczeniu miażdżycy, nowotworów i zaburzeń psychicznych oraz mogą być stasowane jako składniki preparatów o działaniu przeciwgrzybicznym i antybakteryjnym.</li> <li>Wykorzystanie substratu, który może być pozyskiwany z odpadów, jakimi są skórki pomarańczy, dlatego jest on tanim i łatwo dostępnym surowcem.</li> </ul><p><strong>Technologia rozwiązuje następujące problemy:</strong></p> <ul><li>Eliminuje stosowanie wysokiego ciśnienia i nie wymaga użycia aparatury ciśnieniowej, np. autoklawów.   </li> <li>Pozwala zagospodarować odpady z przemysłu owoców cytrusowych, tzn. skórki pomarańczy.</li> </ul><p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Dostępny do demonstracji</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej</li><li>Instytut Technologii Chemicznej Organicznej</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-zast-rynkowe field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Zastosowanie rynkowe w branży / branżach</div> <div class="field__item"><p>medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-konkurencyjnos field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Przewagi konkurencyjne technologii</div> <div class="field__item"><p><strong>Przewagi konkurencyjne technologii:</strong></p> <ul><li>Metoda otrzymywania produktów posiadających cenne zastosowania praktyczne nie wymaga stosowania rozpuszczalników organicznych, a tylko taniego i odnawialnego surowca stanowiącego odpad podczas produkcji soków owocowych.</li> <li>Prowadzenie reakcji w reaktorze szklanym, metodą pod ciśnieniem atmosferycznym obniża koszty jej prowadzenia oraz umożliwia otrzymanie stosunkowo wysokich konwersji limonenu (do 99% mol).</li> <li>Opracowana technologia wykorzystuje heterogeniczne katalizatory tytanowo-silikalitowe, które można w prosty sposób oddzielić od mieszaniny poreakcyjnej, zregenerować i zastosować ponownie w procesie.</li> </ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią otrzymywania alfa-terpinenu, gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, jako głównych produktów</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-pracownik field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Pracownik</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><article data-history-node-id="10" role="article" about="/node/10"> <div> <div class="field field--name-field-zdjecie field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/manul/public/img/pracownicy/pzebrowski.jpg?itok=doV0R0Pe" width="100" height="100" alt="Paweł Żebrowski" typeof="foaf:Image" class="image-style-manul" /> </div> <div class="node__content"> <div class="node__personal"> <div class="field field--name-field-imie field--type-string field--label-hidden field__item">Paweł</div> <div class="field field--name-field-nazwisko field--type-string field--label-hidden field__item">Żebrowski</div> </div> <div class="field field--name-field-stanowisko field--type-string field--label-hidden field__item">kierownik działu</div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>OCHRONA ŚRODOWISKA</p> </div> <div class="node__contact"> <div class="field field--name-field-telefon field--type-telephone field--label-hidden field__item"><a href="tel:%2B48914494364">+48 91 449 43 64</a></div> <div class="field field--name-field-email field--type-email field--label-hidden field__item"><a href="mailto:Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl">Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl</a></div> </div> </div> </div> </article> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-prawa-wlasnosci-int field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Zgłoszone do opatentowania</div> Thu, 03 Aug 2017 11:52:05 +0000 kkwasny 4764 at https://innowacje.zut.edu.pl Sposób izomeryzacji limonenu https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Sposób izomeryzacji limonenu</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/sposob-izomeryzacji-limonenu" data-a2a-title="Sposób izomeryzacji limonenu"><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prezentuje technologię otrzymywania alfa-terpinenu, <br /> gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, metodą izomeryzacji limonenu.<br /> </h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/5244" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">kkwasny</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 08.03.2017 - 13:52</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">4/2017</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ze względu na cenne właściwości, jakie wykazują produkty główne procesu izomeryzacji limonenu są one szeroko wykorzystywane w takich gałęziach przemysłu, jak: medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny.</p> <p>Alfa-terpinen wykazuje silne właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne, dlatego też związek ten znalazł liczne zastosowania: w leczeniu dolegliwości skórnych (trądziku, grzybicy), jako dodatek do żywności, leków i kosmetyków (zapewniającym im stabilność oksydacyjną), a także jako środek zapachowy w kosmetykach i w produktach gospodarstwa domowego. Doniesienia literaturowe podają, że związek ten jest również skuteczny w leczeniu pasożytniczego zakażenia świdrowcem u koni. Natomiast prowadząc polimeryzację α-terpinenu pod działaniem plazmy uzyskuje się materiały wykorzystywane do zabezpieczeń ogniw słonecznych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wilgoci.</p> <p>Gamma-terpinen należy do związków w sposób naturalny syntetyzowanych przez ryż. Doniesienia literaturowe podają, że wykazuje on wysoką skuteczność wobec roztoczy. Gamma-terpinen jest jednym z dwóch składników olejku sosnowego. Olejek ten  jest stosowany do zabijania roztoczy podczas przechowywania żywności. Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, związek ten znajduje również zastosowania w medycynie w leczeniu miażdżycy, zapobiegając utlenianiu LDL odgrywającego kluczową rolę w powstawaniu arteliosklerozy.</p> <p>Terpinolen stosowany w mieszaninie z beta-karotenem oraz alfa-tokoferolem również efektywnie zapobiega utlenianiu LDL. Ponadto związek ten działa na nerwowy układ autonomiczny, zmniejszając napięcie oraz wzmagając uczucie relaksu, dlatego też znajduje zastosowania w leczeniu zaburzeń psychicznych. Terpinolen wykorzystywany jest także w wielu syntezach organicznych, przykładem może być synteza terpineolu, 1-metyl-4-izopropylidenu, czy cykloheksan-1-olu. Związek ten znalazł również zastosowanie jako dodatek do żywności, składnik środków czyszczących oraz składnik dezodorantów.</p> <p>P-cymen znajduje zastosowania w przemyśle kosmetycznym (jako dodatek maskujący nieprzyjemny zapach produktów kosmetycznych), farbiarskim (jako rozpuszczalnik do barwników i lakierów), perfumeryjnym (jako dodatek do kompozycji zapachowych i perfum) i chemicznym (jako substrat do syntezy krezoli, jako ligand w katalizatorze metatezy olefin oraz jako surowiec do otrzymywania kwasu para-cymenosulfonowego).</p> </div> <div class="field field--name-field-oczekiwana-forma-wspolprac field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Oczekiwana forma współpracy</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Umowa licencyjna</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/nauki-podstawowe/chemia/chemia-organiczna" hreflang="pl">Chemia organiczna</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-mozliwosci field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje</div> <div class="field__item"><p><strong>Technologia umożliwia:</strong></p> <ul><li>Otrzymanie produktów izomeryzacji limonenu: będących cennymi związkami zapachowymi w kosmetyce i w chemii gospodarczej, które mogą być stosowane jako dodatki do żywności i półprodukty do syntez cennych związków organicznych, które ponadto mogą być stosowane w medycynie w leczeniu miażdżycy, nowotworów i zaburzeń psychicznych oraz mogą być stasowane jako składniki preparatów o działaniu przeciwgrzybicznym i antybakteryjnym.</li> <li>Wykorzystanie substratu, który może być pozyskiwany z odpadów, jakimi są skórki pomarańczy, dlatego jest on tanim i łatwo dostępnym surowcem.</li> </ul><p><strong>Technologia rozwiązuje następujące problemy:</strong></p> <ul><li>Eliminuje stosowanie wysokiego ciśnienia i nie wymaga użycia aparatury ciśnieniowej, np. autoklawów.   </li> <li>Pozwala zagospodarować odpady z przemysłu owoców cytrusowych, tzn. skórki pomarańczy.</li> </ul><p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-faza-rozwoju-technologii field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Dostępny do demonstracji</div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej</li><li>Instytut Technologii Chemicznej Organicznej</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-zast-rynkowe field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Zastosowanie rynkowe w branży / branżach</div> <div class="field__item"><p>medycyna, przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny oraz przemysł perfumeryjny</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-technologia-konkurencyjnos field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Przewagi konkurencyjne technologii</div> <div class="field__item"><p><strong>Przewagi konkurencyjne technologii:</strong></p> <ul><li>Metoda otrzymywania produktów posiadających cenne zastosowania praktyczne nie wymaga stosowania rozpuszczalników organicznych, a tylko taniego i odnawialnego surowca stanowiącego odpad podczas produkcji soków owocowych.</li> <li>Prowadzenie reakcji w reaktorze szklanym, metodą pod ciśnieniem atmosferycznym obniża koszty jej prowadzenia oraz umożliwia otrzymanie stosunkowo wysokich konwersji limonenu (do 99% mol).</li> <li>Opracowana technologia wykorzystuje heterogeniczne katalizatory tytanowo-silikalitowe, które można w prosty sposób oddzielić od mieszaniny poreakcyjnej, zregenerować i zastosować ponownie w procesie.</li> </ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Poszukujemy inwestorów lub przedsiębiorców zainteresowanych technologią otrzymywania alfa-terpinenu, gamma-terpinenu, alfa-terpinolenu, izoterpinolenu, alfa-felandrenu, beta-felandrenu i p-cymenu, jako głównych produktów</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-pracownik field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Pracownik</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><article data-history-node-id="10" role="article" about="/node/10"> <div> <div class="field field--name-field-zdjecie field--type-image field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/manul/public/img/pracownicy/pzebrowski.jpg?itok=doV0R0Pe" width="100" height="100" alt="Paweł Żebrowski" typeof="foaf:Image" class="image-style-manul" /> </div> <div class="node__content"> <div class="node__personal"> <div class="field field--name-field-imie field--type-string field--label-hidden field__item">Paweł</div> <div class="field field--name-field-nazwisko field--type-string field--label-hidden field__item">Żebrowski</div> </div> <div class="field field--name-field-stanowisko field--type-string field--label-hidden field__item">kierownik działu</div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>OCHRONA ŚRODOWISKA</p> </div> <div class="node__contact"> <div class="field field--name-field-telefon field--type-telephone field--label-hidden field__item"><a href="tel:%2B48914494364">+48 91 449 43 64</a></div> <div class="field field--name-field-email field--type-email field--label-hidden field__item"><a href="mailto:Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl">Pawel.Zebrowski@zut.edu.pl</a></div> </div> </div> </div> </article> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-prawa-wlasnosci-int field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">Zgłoszone do opatentowania</div> Thu, 03 Aug 2017 11:52:05 +0000 kkwasny 4764 at https://innowacje.zut.edu.pl