Inżynieria lądowa i wodna https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/kategoria/technologie-przemyslowe-materialowe-i-transport/technologie-budowlane/inzynieria-ladowa-i-wodna pl Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/modelowanie-komputerowe-przeplywow-wod-transportu-osadow-i-rozprzestrzeniania <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/modelowanie-komputerowe-przeplywow-wod-transportu-osadow-i-rozprzestrzeniania" data-a2a-title="Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach"><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in...</h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dige</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 11.13.2008 - 11:51</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">PS20/2008</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in.:<br /> - Analizy zjawisk wezbrań powodziowych i sztormowych i oszacowania ich wpływu na stan i zmiany środowiska naturalnego badanych obszarów,<br /> - Określenie zakresu transportu osadów dennych na Zalewie Szczecińskim i ich wpływu na prace konserwacyjne i modernizacyjne Toru Wodnego<br /> - Procesów rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na Zalewie i w odcinkach sieci rzecznej dolnej Odry ( dla różnych warunków hydrodynamicznych i atmosferycznych) i oszacowanie stanu środowiska wodnego w istotnych (gospodarczo i społecznie) miejscach danego obszaru</p> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/technologie-przemyslowe-materialowe-i-transport/technologie-budowlane/inzynieria-ladowa-i-wodna" hreflang="pl">Inżynieria lądowa i wodna</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/ochrona-czlowieka-i-srodowiska" hreflang="pl">Ochrona człowieka i środowiska</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Budownictwa i Architektury</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-fazy-rozwoju-tech field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>To zależy od sposobu jej wykorzystania:<br /> - Jeśli miała by ona być udostępniana w postaci usług realizowanych poprzez np. firmę konsultingową, zatrudniającą autorów i właścicieli modeli komputerowych – odpowiedź będzie: w zasadzie tak (zawsze przy konkretnym zastosowaniu tego typu modeli wymagana jest ich adaptacja i kalibracja).<br /> - Jeżeli jednak komercjalizacja miałaby oznaczać przekazanie/sprzedaż modeli dla użytkowników zewnętrznych – wtedy odpowiedź będzie negatywna. Trudno bowiem wycenić modele, które powstawały przez szereg lat, lub zostały nabyte na zasadzie licencji, umożliwiającej – po okresie żmudnego opanowywania ich możliwości – realizację technologii badawczych dla miejscowych warunków. Dodatkowo – adaptacja i kalibracja modeli wymaga ich dogłębnej znajomości.</p> <p>Technologia ta obejmuje bowiem wykorzystanie modeli numerycznych, opartych na nowoczesnych metodach rozwiązywania zagadnień hydrodynamicznych i pochodnych w systemach rzecznych i akwenach. Modele te były już używane w różnych zastosowaniach badawczych i projektach dla Odry w rejonie Szczecina, Jez. Dąbie  i dla Zalewu Szczecińskiego.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-aspekt-innowacyjny field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Aspekt innowacyjny</div> <div class="field__item"><p>Wykorzystanie nowoczesnych metod komputerowej analizy zagadnień przepływu wód i procesów pochodnych dla wspomagania podejmowania decyzji w zakresie ochrony środowiska, ochrony brzegów i konserwacji torów wodnych, oceny konsekwencji propozycji nowych rozwiązań technicznych w w/w zakresach.</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Jaka to miałaby być firma (opis działalności): moim zdaniem mogłaby to być firma konsultingowo-doradcza, której zakres działalności obejmowałby:<br /> - Identyfikację problemów badawczych z zakresu hydrodynamiki na styku gospodarka wodna/ochrona środowiska/żegluga – w ścisłej współpracy z potencjalnym zleceniodawcą,<br /> - Opracowanie propozycji ich rozwiązania za pomocą posiadanych  modeli komputerowych<br /> - Kalibrację i weryfikację modeli w oparciu o każdorazowo zebrany zbiór danych pomiarowych<br /> - Wykonywanie obliczeń symulacyjnych założonych scenariuszy<br /> - Opracowanie wyników symulacji przekazanie wyników analizy wraz z wnioskami i propozycjami rozwiązań zleceniodawcom.</p> </div> </div> Thu, 13 Nov 2008 10:51:10 +0000 dige 1806 at https://innowacje.zut.edu.pl Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/modelowanie-komputerowe-przeplywow-wod-transportu-osadow-i-rozprzestrzeniania <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/modelowanie-komputerowe-przeplywow-wod-transportu-osadow-i-rozprzestrzeniania" data-a2a-title="Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach"><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in...</h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dige</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 11.13.2008 - 11:51</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">PS20/2008</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in.:<br /> - Analizy zjawisk wezbrań powodziowych i sztormowych i oszacowania ich wpływu na stan i zmiany środowiska naturalnego badanych obszarów,<br /> - Określenie zakresu transportu osadów dennych na Zalewie Szczecińskim i ich wpływu na prace konserwacyjne i modernizacyjne Toru Wodnego<br /> - Procesów rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na Zalewie i w odcinkach sieci rzecznej dolnej Odry ( dla różnych warunków hydrodynamicznych i atmosferycznych) i oszacowanie stanu środowiska wodnego w istotnych (gospodarczo i społecznie) miejscach danego obszaru</p> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/technologie-przemyslowe-materialowe-i-transport/technologie-budowlane/inzynieria-ladowa-i-wodna" hreflang="pl">Inżynieria lądowa i wodna</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/ochrona-czlowieka-i-srodowiska" hreflang="pl">Ochrona człowieka i środowiska</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Budownictwa i Architektury</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-fazy-rozwoju-tech field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>To zależy od sposobu jej wykorzystania:<br /> - Jeśli miała by ona być udostępniana w postaci usług realizowanych poprzez np. firmę konsultingową, zatrudniającą autorów i właścicieli modeli komputerowych – odpowiedź będzie: w zasadzie tak (zawsze przy konkretnym zastosowaniu tego typu modeli wymagana jest ich adaptacja i kalibracja).<br /> - Jeżeli jednak komercjalizacja miałaby oznaczać przekazanie/sprzedaż modeli dla użytkowników zewnętrznych – wtedy odpowiedź będzie negatywna. Trudno bowiem wycenić modele, które powstawały przez szereg lat, lub zostały nabyte na zasadzie licencji, umożliwiającej – po okresie żmudnego opanowywania ich możliwości – realizację technologii badawczych dla miejscowych warunków. Dodatkowo – adaptacja i kalibracja modeli wymaga ich dogłębnej znajomości.</p> <p>Technologia ta obejmuje bowiem wykorzystanie modeli numerycznych, opartych na nowoczesnych metodach rozwiązywania zagadnień hydrodynamicznych i pochodnych w systemach rzecznych i akwenach. Modele te były już używane w różnych zastosowaniach badawczych i projektach dla Odry w rejonie Szczecina, Jez. Dąbie  i dla Zalewu Szczecińskiego.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-aspekt-innowacyjny field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Aspekt innowacyjny</div> <div class="field__item"><p>Wykorzystanie nowoczesnych metod komputerowej analizy zagadnień przepływu wód i procesów pochodnych dla wspomagania podejmowania decyzji w zakresie ochrony środowiska, ochrony brzegów i konserwacji torów wodnych, oceny konsekwencji propozycji nowych rozwiązań technicznych w w/w zakresach.</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Jaka to miałaby być firma (opis działalności): moim zdaniem mogłaby to być firma konsultingowo-doradcza, której zakres działalności obejmowałby:<br /> - Identyfikację problemów badawczych z zakresu hydrodynamiki na styku gospodarka wodna/ochrona środowiska/żegluga – w ścisłej współpracy z potencjalnym zleceniodawcą,<br /> - Opracowanie propozycji ich rozwiązania za pomocą posiadanych  modeli komputerowych<br /> - Kalibrację i weryfikację modeli w oparciu o każdorazowo zebrany zbiór danych pomiarowych<br /> - Wykonywanie obliczeń symulacyjnych założonych scenariuszy<br /> - Opracowanie wyników symulacji przekazanie wyników analizy wraz z wnioskami i propozycjami rozwiązań zleceniodawcom.</p> </div> </div> Thu, 13 Nov 2008 10:51:10 +0000 dige 1806 at https://innowacje.zut.edu.pl Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/modelowanie-komputerowe-przeplywow-wod-transportu-osadow-i-rozprzestrzeniania <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/modelowanie-komputerowe-przeplywow-wod-transportu-osadow-i-rozprzestrzeniania" data-a2a-title="Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach"><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in...</h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dige</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 11.13.2008 - 11:51</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">PS20/2008</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in.:<br /> - Analizy zjawisk wezbrań powodziowych i sztormowych i oszacowania ich wpływu na stan i zmiany środowiska naturalnego badanych obszarów,<br /> - Określenie zakresu transportu osadów dennych na Zalewie Szczecińskim i ich wpływu na prace konserwacyjne i modernizacyjne Toru Wodnego<br /> - Procesów rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na Zalewie i w odcinkach sieci rzecznej dolnej Odry ( dla różnych warunków hydrodynamicznych i atmosferycznych) i oszacowanie stanu środowiska wodnego w istotnych (gospodarczo i społecznie) miejscach danego obszaru</p> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/technologie-przemyslowe-materialowe-i-transport/technologie-budowlane/inzynieria-ladowa-i-wodna" hreflang="pl">Inżynieria lądowa i wodna</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/ochrona-czlowieka-i-srodowiska" hreflang="pl">Ochrona człowieka i środowiska</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Budownictwa i Architektury</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-fazy-rozwoju-tech field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>To zależy od sposobu jej wykorzystania:<br /> - Jeśli miała by ona być udostępniana w postaci usług realizowanych poprzez np. firmę konsultingową, zatrudniającą autorów i właścicieli modeli komputerowych – odpowiedź będzie: w zasadzie tak (zawsze przy konkretnym zastosowaniu tego typu modeli wymagana jest ich adaptacja i kalibracja).<br /> - Jeżeli jednak komercjalizacja miałaby oznaczać przekazanie/sprzedaż modeli dla użytkowników zewnętrznych – wtedy odpowiedź będzie negatywna. Trudno bowiem wycenić modele, które powstawały przez szereg lat, lub zostały nabyte na zasadzie licencji, umożliwiającej – po okresie żmudnego opanowywania ich możliwości – realizację technologii badawczych dla miejscowych warunków. Dodatkowo – adaptacja i kalibracja modeli wymaga ich dogłębnej znajomości.</p> <p>Technologia ta obejmuje bowiem wykorzystanie modeli numerycznych, opartych na nowoczesnych metodach rozwiązywania zagadnień hydrodynamicznych i pochodnych w systemach rzecznych i akwenach. Modele te były już używane w różnych zastosowaniach badawczych i projektach dla Odry w rejonie Szczecina, Jez. Dąbie  i dla Zalewu Szczecińskiego.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-aspekt-innowacyjny field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Aspekt innowacyjny</div> <div class="field__item"><p>Wykorzystanie nowoczesnych metod komputerowej analizy zagadnień przepływu wód i procesów pochodnych dla wspomagania podejmowania decyzji w zakresie ochrony środowiska, ochrony brzegów i konserwacji torów wodnych, oceny konsekwencji propozycji nowych rozwiązań technicznych w w/w zakresach.</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Jaka to miałaby być firma (opis działalności): moim zdaniem mogłaby to być firma konsultingowo-doradcza, której zakres działalności obejmowałby:<br /> - Identyfikację problemów badawczych z zakresu hydrodynamiki na styku gospodarka wodna/ochrona środowiska/żegluga – w ścisłej współpracy z potencjalnym zleceniodawcą,<br /> - Opracowanie propozycji ich rozwiązania za pomocą posiadanych  modeli komputerowych<br /> - Kalibrację i weryfikację modeli w oparciu o każdorazowo zebrany zbiór danych pomiarowych<br /> - Wykonywanie obliczeń symulacyjnych założonych scenariuszy<br /> - Opracowanie wyników symulacji przekazanie wyników analizy wraz z wnioskami i propozycjami rozwiązań zleceniodawcom.</p> </div> </div> Thu, 13 Nov 2008 10:51:10 +0000 dige 1806 at https://innowacje.zut.edu.pl Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/modelowanie-komputerowe-przeplywow-wod-transportu-osadow-i-rozprzestrzeniania <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach</span> <span class="a2a_kit a2a_kit_size_50 addtoany_list" data-a2a-url="https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/modelowanie-komputerowe-przeplywow-wod-transportu-osadow-i-rozprzestrzeniania" data-a2a-title="Modelowanie komputerowe przepływów wód, transportu osadów i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w rzekach i akwenach"><a class="a2a_button_facebook">Facebook</a> <a class="a2a_button_linkedin">Linkedin</a> <a class="a2a_button_twitter">Twitter</a> <a class="a2a_button_google_plus">Google</a></span> <h2 class="field field--name-field-lead field--type-string-long field--label-hidden field__item">Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in...</h2> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">dige</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">czw., 11.13.2008 - 11:51</span> <div class="field field--name-field-numer-referencyjny field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Numer referencyjny</div> <div class="field__item">PS20/2008</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Modelowanie komputerowe zagadnień hydrodynamiki i zjawisk pochodnych, zastosowane – przykładowo – do obszaru rzecznego dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego, pozwoliłoby na uzyskanie szczegółowych informacji w zakresie m.in.:<br /> - Analizy zjawisk wezbrań powodziowych i sztormowych i oszacowania ich wpływu na stan i zmiany środowiska naturalnego badanych obszarów,<br /> - Określenie zakresu transportu osadów dennych na Zalewie Szczecińskim i ich wpływu na prace konserwacyjne i modernizacyjne Toru Wodnego<br /> - Procesów rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na Zalewie i w odcinkach sieci rzecznej dolnej Odry ( dla różnych warunków hydrodynamicznych i atmosferycznych) i oszacowanie stanu środowiska wodnego w istotnych (gospodarczo i społecznie) miejscach danego obszaru</p> </div> <div class="field field--name-field-typ-oferty field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Typ oferty</div> <div class="field__item">Oferta technologiczna</div> </div> <div class="field field--name-field-rodzaj-technologii field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Słowa kluczowe</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/technologie-przemyslowe-materialowe-i-transport/technologie-budowlane/inzynieria-ladowa-i-wodna" hreflang="pl">Inżynieria lądowa i wodna</a></div> <div class="field__item"><a href="/technologie/kategoria/ochrona-czlowieka-i-srodowiska" hreflang="pl">Ochrona człowieka i środowiska</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-maciezysta-jednostka-nauko field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Jednostka naukowa</div> <div class="field__item"><ul class="shs"><li>Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny</li><li>Wydział Budownictwa i Architektury</li></ul></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-fazy-rozwoju-tech field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>To zależy od sposobu jej wykorzystania:<br /> - Jeśli miała by ona być udostępniana w postaci usług realizowanych poprzez np. firmę konsultingową, zatrudniającą autorów i właścicieli modeli komputerowych – odpowiedź będzie: w zasadzie tak (zawsze przy konkretnym zastosowaniu tego typu modeli wymagana jest ich adaptacja i kalibracja).<br /> - Jeżeli jednak komercjalizacja miałaby oznaczać przekazanie/sprzedaż modeli dla użytkowników zewnętrznych – wtedy odpowiedź będzie negatywna. Trudno bowiem wycenić modele, które powstawały przez szereg lat, lub zostały nabyte na zasadzie licencji, umożliwiającej – po okresie żmudnego opanowywania ich możliwości – realizację technologii badawczych dla miejscowych warunków. Dodatkowo – adaptacja i kalibracja modeli wymaga ich dogłębnej znajomości.</p> <p>Technologia ta obejmuje bowiem wykorzystanie modeli numerycznych, opartych na nowoczesnych metodach rozwiązywania zagadnień hydrodynamicznych i pochodnych w systemach rzecznych i akwenach. Modele te były już używane w różnych zastosowaniach badawczych i projektach dla Odry w rejonie Szczecina, Jez. Dąbie  i dla Zalewu Szczecińskiego.</p> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-aspekt-innowacyjny field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Aspekt innowacyjny</div> <div class="field__item"><p>Wykorzystanie nowoczesnych metod komputerowej analizy zagadnień przepływu wód i procesów pochodnych dla wspomagania podejmowania decyzji w zakresie ochrony środowiska, ochrony brzegów i konserwacji torów wodnych, oceny konsekwencji propozycji nowych rozwiązań technicznych w w/w zakresach.</p> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-uwagi-do-for field--type-text-long field--label-above"> <div class="field__label">Uwagi do formy współpracy</div> <div class="field__item"><p>Jaka to miałaby być firma (opis działalności): moim zdaniem mogłaby to być firma konsultingowo-doradcza, której zakres działalności obejmowałby:<br /> - Identyfikację problemów badawczych z zakresu hydrodynamiki na styku gospodarka wodna/ochrona środowiska/żegluga – w ścisłej współpracy z potencjalnym zleceniodawcą,<br /> - Opracowanie propozycji ich rozwiązania za pomocą posiadanych  modeli komputerowych<br /> - Kalibrację i weryfikację modeli w oparciu o każdorazowo zebrany zbiór danych pomiarowych<br /> - Wykonywanie obliczeń symulacyjnych założonych scenariuszy<br /> - Opracowanie wyników symulacji przekazanie wyników analizy wraz z wnioskami i propozycjami rozwiązań zleceniodawcom.</p> </div> </div> Thu, 13 Nov 2008 10:51:10 +0000 dige 1806 at https://innowacje.zut.edu.pl