Samsung LABO

czyli realizowana od września 2014 roku współpraca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z Samsung Electronics Polska

labologo.jpg

partnerzylabo.jpg

Samsung LABO to nowatorski program edukacyjny Samsung Electronics Polska adresowany do studentów technicznych uczelni wyższych, techników oraz szkół zawodowych. Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zarówno rynku pracy, jak i przyszłych kandydatów. Jego celem jest kształcenie dualne, czyli równoległe rozwijanie umiejętności merytorycznych i miękkich.

logowiwe.jpg

Szczecińscy studenci, którzy biorą udział w programie Samsung LABO, mają okazję rozwinąć swoje kompetencje zarówno w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych, ale także otwarcia i prowadzenia własnego biznesu - zajęcia prowadzone są w ramach dwóch komplementarnych ścieżek: technologicznej i biznesowej. Co roku studenci Wydziału Informatyki oraz Wydziału Elektrycznego ZUT tworzą projekty mobilne, korzystając z bardzo komfortowych warunków do nauki. Zlokalizowane w budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT (RCIiTT), wyposażone przez firmę Samsung dedykowane laboratorium, wyposażone jest w 12 stacji roboczych, monitory, telewizory oraz cały osprzęt konieczny do kompleksowego tworzenia i testowania rozwiązań na platformach Android, SmartTV i Tizen.

Ukończenie zajęć w Samsung LABO to szansa dla studentów na zdobycie certyfikatu ukończenia kursu, firmowanego przez jedną z najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Studenci mogą liczyć także na wsparcie rozwoju swojego biznesu w ramach aktywności RCIiTT, a nawet praktyki w Centrum R&D Samsung pod Poznaniem.

 

fotylabo.jpg