Zwiększenie odporności na kruche pękanie kompozytów termoplastycznych - hybrydyzacja i selektywna modyfikacja interfazy włókno-osnowa

Wartość projektu
568 000,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS; edycja 8
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki
Opis

Celem projektu jest opracowanie nowych kompozytów hybrydowych wzmacnianych włóknami krótkimi o selektywnie modyfikowanej interfazie włókno-osnowa. Hybrydyzacja ma zwiększyć pochłanianie energii udarowej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sztywności i wytrzymałości kompozytu. Ten efekt został osiągnięty przez wytworzenie silnej interfazy dla tej części włókien, które są odpowiedzialne za przenoszenie naprężeń pomiędzy włóknem i matrycą polimerową. Natomiast dla pozostałej części włókien wzmacniających generowana jest słabsza interfaza włókno-osnowa. Celem tej procedury jest zwiększenie pochłaniania energii udarowej poprzez powiększone zapotrzebowanie na energię niezbędną do wyciągania włókien (efekt mikrotarcia) podczas procesu pękania. Taki mechanizm pękania powoduje, że zapotrzebowanie energetyczne jest większe niż w przypadku pękania kompozytów zawierających jedynie włókna o silnej interfazie włókno-osnowa. Poprzez występowanie synergistycznego efektu wzmocnienia, możliwe jest osiągnięcie większej energii absorpcji energii udarowej przy jednoczesnym niewielkim obniżeniu wytrzymałości kompozytu.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Korneliusz Błędzki

Opiekun: