ZUT 4.0 - Kierunek: Przyszłość

Wartość projektu
12 107 682,39
PLN
Źródło finansowania
POWER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz prof. nadzw.
Opis

Cele główne projektu:
1. Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
2. Ułatwienie procesu wejścia studentów na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe i działania podejmowane w sprzężeniu z rynkiem pracy.
3. Restrukturyzację uczelni w kontekście systemu zarządzania i wykorzystywania posiadanych zasobów.
4. Rozwój kompetencji kadry ZUT.
5. Podniesienie oceny parametrycznej przeprowadzanej w przyszłości.

Dzięki realizacji tych celów w unikatowy w skali kraju sposób, ZUT podejmie się stworzenia kompletnego ekosystemu zarządzania innowacjami w projektowaniu programów kształcenia na potrzeby rynku pracy, jako kluczowego elementu strategii zintegrowanego cyfrowego Uniwersytetu. Projekt stanowi odpowiedź na ogromną potrzebę kontynuacji procesu restrukturyzacji funkcjonowania uczelni, rozwijania nowej koncepcji zarządzania przez podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie procesów projektowania programów nauczania do potrzeb gospodarki i rynku pracy do 2023r. Projekt dąży też do zwiększenia widoczności i świadomości rynkowej naukowców ZUT na arenie krajowej i międzynarodowej, co jednocześnie doprowadzi do wzmożonego udziału w inicjatywach i programach międzynarodowych. Powyższe działania będą możliwe poprzez osiągniecie efektu synergii dwóch czynników: wdrożonych zmian strukturalnych i wzrostu kompetencji pracowników ZUT.

 

Opiekun: Natalia Pindera, Edyta Górecka-Pawlak

 

Opiekun: