ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet

Wartość projektu
9 085 273,78
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Europejski Fundusz Społeczny
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Adrianna Gudzowska
Opis

Projekt "ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet" ma na celu podniesienie do 2022 r. konkurencyjności ZUT w nauce i edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez zintegrowanie działań modernizacyjnych w ramach wszystkich aktywności ZUT (dydaktyki, badań naukowych, administracji, kadry zarządzającej, naukowej i dydaktycznej).
W ramach projektu realizowane będą moduły: 1) Moduł programów kształcenia 2) Moduł podnoszenia kompetencji; 5) Moduł studiów doktoranckich; 6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. W ramach projektu realizowane będą także działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią.
Projektem zostanie objętych łącznie 1270 osób (studentów, doktorantów, pracowników ZUT) w ramach następujących zadań:
1/ Unowocześnienie programów nauczania na I i II stopniu studiów.
2/ Podniesienie kluczowych kompetencji studentów.
3/ Studia doktoranckie na miarę XXI wieku.
4/ Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej.
5/ Nowoczesne zarządzanie uczelnią oraz tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.
6/ Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.
7/ Restrukturyzacja modelu zarządzania uczelnią.

Kontakt: manager projektu: Adrianna Gudzowska, Adrianna.Gudzowska@zut.edu.pl, 4120
Asystent managera projektu: Marzena Pietrzyk, mpietrzyk@zut.edu.pl, 4885.

Strona internetowa projektu

 

Opiekun: