Zintegrowany system do komplementarnej oceny stanu konstrukcji żelbetonowych metodami elektromagnetycznymi

Wartość projektu
154 000,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Zbudowanie systemu wykorzystującego nowatorskie metody elektromagnetyczne do identyfikacji stanu i parametrów struktur żelazobetonowych, który ma znacznie zwiększyć możliwości współczesnej diagnostyki, czyniąc ją prostszą, tańszą, skuteczniejszą, a w wielu przypadkach umożliwiając również identyfikację parametrów, które dla obecnie stosowanych metod są niemożliwe do określenia. Oprócz podstawowych cech obiektu, takich jak: grubość otuliny betonowej, sposób ułożenia prętów oraz ich rodzaju i średnicy planuje się badać również poziom degradacji struktury, któremu odpowiada stopień skorodowania zbrojenia.
Bardzo ważnym elementem projektu jest przebadanie skuteczności proponowanych metod elektromagnetycznych. Projektowany system ma bazować na trzech różnych, z założenia komplementarnych metodach. Ponieważ jak dotąd w większości metody te nie były wykorzystywane w diagnostyce budowlanej, za konieczne uznaje się eksperymentalne zweryfikowanie założeń odnośnie zakresu ich użyteczności. Dopuszcza, się możliwość, że w badanym zagadnieniu, proponowane metody okażą się być względem siebie częściowo substytucyjne.
Kolejnymi, pośrednimi celami są: zbudowanie robota pomiarowego, umożliwiającego wykorzystanie systemu w praktyce, poza laboratorium, oraz stworzenie wydajnego i skutecznego algorytmu identyfikacyjnego, który bazując na metodach sztucznej inteligencji pozwoli na automatyzację procesu identyfikacji.
W wyniku realizacji projektu powstaną laboratoryjne wersje systemów diagnostycznych wraz z oprogramowaniem. Wymiernym, udokumentowanym efektem podjętych badań będą oryginalne publikacje naukowe (4 publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej i/lub open acces), referaty oraz postery prezentowane na konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą.

Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań powstanie:

  • rozprawa doktorska, która dotyczyć będzie wykorzystania metod elektromagnetycznych w testowaniu struktur żelbetowych (autor: Paweł Frankowski; dziedzina: elektrotechnika) – obrona pracy odbędzie się po zakończeniu projektu.

oraz dwie praca magisterskie:

  • Praca dotycząca budowy robota pomiarowego do testowania żelbetu (autor: Diana Olejnik; dziedzina: automatyka i robotyka) – obrona pracy planowana jest przed ukończeniem projektu.
  • Praca dotycząca budowy systemu ekspertowego i wykorzystania metod sztucznej inteligencji w analizie wyników uzyskanych w ramach badań (autor: Paweł Frankowski; dziedzina: Informatyka) – obrona pracy planowana jest przed ukończeniem projektu.

 

Opiekun: