Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej

Wartość projektu
170 440,00
PLN
Źródło finansowania
BIOSTRATEG III
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw.
Opis

Projekt ma na celu opracowanie podstaw polskiej hodowli hetrozyjnej pszenicy. Przeprowadzona zostanie charakterystyka kolekcji pszenicy pod względem cech istotnych dla hodowli heterozyjnej. Dokonana zostanie identyfikacja form przywracających płodność roślinom ze sterylizującą cytoplazmą Triticum timopheevi. Zostaną wytworzone ulepszone formy pszenicy: linie „nowej generacji” (po skrzyżowaniu najbardziej wartościowych form z kolekcji), linie z wprowadzoną sterylizującą cytoplazmą oraz linie będące wynikiem ukierunkowanej mutagenezy genów kontrolujących plon i odporność na suszę. Zostanie przeprowadzone genotypowanie kolekcji pszenicy, identyfikacja i charakterystyka genów  restorerów i genów kontrolujących wybrane cechy związane z biologią kwitnienia oraz mapowanie asocjacyjne wybranych cech użytkowych. Zostanie określony dystans genetyczny między różnymi genotypami w celu usprawnienia doboru par rodzicielskich mieszańców heterozyjnych.

Całkowita wartość projektu: 6 564 025,00 zł
Kierownik projektu dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw., tel. 449 64 04

Opiekun: