Zastosowanie spektroskopii w nadfiolecie i swietle widzialnym metodą rozproszonego odbicia (UV-Vis-DR)jako nowej metody pomocnej w analizie strukturalnej Schiffa nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych

Wartość projektu
37 794,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA; edycja 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Beata Kołodziej
Opis

Metoda analityczna spektroskopii w nadfiolecie i świetle widzialnym, która szeroko stosowana jest do oceny równowag tautomerycznych w zasadach Schiffa w roztworze, nie jest rozwinięta  w przypadku badania zjawiska tautomerii w ciele stałym. W związku powyższym podjęto próbę sprawdzenia, czy i w jakim stopniu metoda ta nadaje się do badania równowag tautomerycznych zasad Schiffa w ciele stałym. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w chwili obecnej zastosowanie metody UV-Vis-DR do oceny udziału form OH i NH w analizowanych iminach jest możliwe tylko w wąskim zakresie i wymaga kolejnych badań . Zastosowanie dekonwolucji widm elektronowych wsparte dodatkowo obliczeniami teoretycznymi może w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju omawianej metody.

Kierownik projektu: dr inż. Beata Kołodziej

Opiekun: