Zastosowanie spektroskopii w nadfiolecie i swietle widzialnym metodą rozproszonego odbicia (UV-Vis-DR)jako nowej metody pomocnej w analizie strukturalnej Schiffa nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych

Wartość projektu
37 794,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA; edycja 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Beata Kołodziej
Opis

Celem projektu jest wykonanie badań pilotażowych pozwalających na wstępną ocenę możliwości zastosowania spektroskopii w nadfiolecie i świetle widzialnym metodą rozproszonego odbicia (UV-Vis-DR) do analizy strukturalnej zasad Schiffa nierozpuszczalnych lub bardzo słabo rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych.
Duża liczba azometin, ze względu na bardzo słabą rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych lub niemożność wyhodowania kryształów nadających się do badania ich struktur za pomocą spektroskopii X-ray, wymaga rozwoju technik uzupełniających lub weryfikujących informacje uzyskiwane tradycyjnymi metodami badawczymi stosowanymi do badania ciał stałych.
Spektroskopia UV-Vis-DR może okazać się właśnie taką metodą, która zastosowana do badania imin w ciele stałym dostarczy cennych informacji o formie tautomerycznej, jaką przyjmuje dana zasada Schiffa w ciele stałym. Te informacje mogą stanowić punkt wyjścia do badań nad zastosowaniem takich imin jako foto- lub termochromów w ciele stałym.

Kierownik projektu: dr inż. Beata Kołodziej

Opiekun: