Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości, interaktywnych układów i głosowego interfejsu operatora w sterowaniu urządzeniami dźwigowymi

Wartość projektu
2 053 000,00
PLN
Źródło finansowania
Program Badań Stosowanych III
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. nadzw.
Opis

Głównym celem projektu było zbadanie potencjalnych możliwości zastosowania innowacyjnych technologii komunikacji operator-maszyna do sterowania urządzeniami dźwigowymi.       Wyposażenie układu sterowania dźwigu w układ wizyjny zaprojektowany w ramach projektu daje wiele korzyści. Rozszerza strefę widzenia operatora, który znajdując się w jednym miejscu (nie przemieszczając się)  może obserwować proces przeładunku z różnych stron i ujęć. Wykorzystanie w systemie wizyjnym technologii rzeczywistości rozszerzonej AR otwiera furtkę do wprowadzenia na szerszą skalę niespotykanych dotychczas funkcji wspomagania procesu przemieszczania ładunku. System wizyjny w konfiguracji  proponowanej w projekcie, podobnie jak system obustronnej komunikacji głosowej zaproponowanej w projekcie zdecydowanie upraszczają sterowanie dźwigiem i istotnie poprawiają bezpieczeństwo pracy urządzeń przeładunkowych.      
System wizyjny oraz system obustronnej  komunikacji głosowej  mogą być modułem systemu sterowania ARSC lub pracować jako układ niezależny. W projekcie zaproponowano nowatorskie rozwiązanie w postaci inteligentnych manipulatorów skanera ruchu ramion operatora SRO, manetki prowadzącej MPS i dżojstika wieolosiowego DZS. Każdy z tych manipulatorów  ma sprzężenie od siły i daje niespotykane możliwości interakcji dźwigu z operatorem.

 

Opiekun: