Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości, interaktywnych układów i głosowego interfejsu operatora w sterowaniu urządzeniami dźwigowymi

Wartość projektu
2 053 000,00
PLN
Źródło finansowania
Program Badań Stosowanych III
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. nadzw.
Opis

Głównym celem projektu jest zbadanie potencjalnych możliwości zastosowania innowacyjnych technologii komunikacji operator – maszyna do sterowania urządzeniami dźwigowymi. Planowana jest budowa prototypu innowacyjnego systemu sterowania dźwigiem, w którym zastosowane zostaną; inteligentne systemy wspomagania wizyjnego wykorzystujące technologię AR rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality), interaktywne systemy manipulacyjne z siłowym sprzężeniem zwrotnym oraz techniki komunikacji głosowej z zastosowaniem języka naturalnego. Zbudowane zostanie stanowisko badawcze na komponentach dostarczonych przez partnera przemysłoweg. Dżwig sterowany zaprojektowanym systemem ARSC (Augmented Reality & Smart Control) posłuży do badań doświadczalnych skuteczności jego działania. Docelowym zadaniem systemu ARSC jest uproszczenie procesu sterowania oraz podwyższenie  bezpieczeństwa operatora.
Całkowita wartość projektu 3 144 375,00 zł

Kierownik projektu dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. nadzw. tel. 4494881

Opiekun: