Zapewnienie większej liczby absolwentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Teleinformatyka odpowiedzią Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie na potrzeby rynku pracy

Wartość projektu
3 096 554,61
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Brygida Jakubek
Opis

Zwiększenie liczby absolwentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Teleinformatyka na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie poprzez wsparcie procesu kształcenia.
Projekt skierowany jest do nowoprzyjętych studentów rekrutowanych na studia I stopnia w naborze 2012/2013 i zakłada m.in.:

  • wypłacanie stypendiów dla najlepszych studentów w wysokości 1 000zł,
  • przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki,
  • praktyki i staże,
  • wyjazdy do zakładów pracy,
  • wyjazdy na Targi,
  • szkolenia z AutoCAD, CISCO CCNA,
  • szkolenia z technik autoprezentacji, kształtowania wizerunku, przygotowania do rozmowy o pracę, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji zespołowych,
  • szkolenia z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr inż. BRYGIDA JAKUBEK

Opiekun: