Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż (PS)

Wartość projektu
1 695 900,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz prof. nadzw.
Opis

Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSW. Na podstawie zawartej umowy zamówiono kształcenie dodatkowo dla 60 studentów (zwiększenie naboru o taką liczbę) na kierunkach/specjalnościach zamawianych takich jak: mechatronika (układy mechatroniczne), mechanika i budowa maszyn (komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn), automatyka i robotyka (technologie informacyjne w automatyzacji produkcji) oraz elektrotechnika (technologie informacyjne w elektrotechnice).
Realizacja projektu była ściśle związana z dofinansowaniem działań mających na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia, finansowaniem zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki oraz wypłatą stypendiów dla najlepszych studentów w wysokości 1 000 zł/m-c.

KOTAKT: kierownik projektu: dr hab. inż. WITOLD BIEDUNKIEWICZ prof. nzw. tel. 91 449 47 17

Opiekun: