Zachodniopomorski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wartość projektu
300 000,00
PLN
Źródło finansowania
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko
Opis

Celem projektu jet promocja i upowszechnianie nauk technicznych i przyrodniczych, osiągnięć i badań naukowych, ich zastosowania i wykorzystania w życiu społecznym, wśród określonej grupy społecznej, jaką są osoby po 60 roku życia. Bogata i uroizmacona oferta zajęć dydaktycznych oraz kulturowych realizowana przez pracowników jednostek naukowych ZUT przyczyni się do aktywizacji intelektualnej i społecznej, pogłębieniu wiedzy specjalistycznej, która będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój zainteresowań i przede wszystkim możliwość ich dalszej realizacji. Dzięki pozyskanym środkom, oferta będzie dostępna również dla osób spoza Szczecina, dla których często koszt dojazdu oraz opłata za zajęcia, był zbyt wysoki aby móc wziąć w nich udział.

Koordynator projektu: Kinga Wełyczko, tel. 091 449 43 95, e-mail: pr@zut.edu.pl

Opiekun: