Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych. CASELOT

Wartość projektu
475 980,00
PLN
Źródło finansowania
INNOLOT
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż Tomasz Chady
Opis

Program INNOLOT Akronim: CASELOT, współfinansowany z działania 1.5 PO IG ;

Celem projektu jest rozwój innowacyjnych procesów technologicznych wytwarzania komponentów kadłuba silnika lotniczego w wersji zespołu spawanego, dopracowanie procesów technologicznych do poziomu TRL6 gwarantującego uruchomienie produkcji seryjnej o odpowiedniej jakości. Blaszane elementy kadłuba silników lotniczych mogą być kształtowane różnymi metodami m.in. tłoczenia. W przypadku wytłoczek osiowosymetrycznych alternatywną metodą ich kształtowania może być wyoblanie i zgniatanie obrotowe. Stosowanie tych metod znajduje również uzasadnienie ekonomiczne zwłaszcza w produkcji jednostkowej lub małoseryjnej. Głównym celem prowadzonych badań jest pozyskanie wiedzy na temat zachowania się blach z trudno odkształcalnych materiałów podczas ich kształtowania takimi metodami jak: wyoblanie i zgniatanie obrotowe. Wyniki badań znajdą zastosowanie przy projektowaniu procesów technologicznych wyoblania i zgniatania obrotowego oraz ocenie możliwości kształtowania danej wytłoczki badanymi metodami z uwzględnieniem właściwości kształtowanego materiału i parametrów realizacji procesu. Nowe technologie nie tylko obniżą koszty ale również pozwolą na ochronę środowiska poprzez mniejszą ilość odpadów poprodukcyjnych.

Partnerzy konsorcjum:

 • Pratt & Whitney Rzeszów Spółka Akcyjna
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Metali Nieżelaznych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • IBS Poland Sp. z o.o.
 • Instytut Spawalnictwa
 • IPL Solutions sp. z o.o.
 • P.P.U.H BRYK Witold Bryk
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Produkcji
 • Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe KOLTECH Sp z o.o.

Liderem oraz  Kierownikiem projektu na Politechnice Warszawskiej jest prof. Jarosław Mizera oraz prof. Krzysztof Jemielniak. Kierownikiem projektu na ZUT w Szczecinie jest prof. Tomasz Chady. Kierownicy zadań badawczych ze strony AGH: prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, dr hab. inż. Piotr Bała.

Całkowita wartość projektu: 30 002 409,44 PLN

Opiekun: