Wzmacnianie naturalnych populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wędrownych ryb łososiowatych) w oparciu o przyjazne środowisku innowacyjne przedsięwzięcia w postaci nowatorskich technik wylęgarniczych, w tym urządzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybień wraz z oceną ich wpływu na zdrowotność i potencjał rozrodczy ryb oraz środowiskowy monitoring pod kątem rozwoju infrastruktury społeczno-gospodarczej regionu

Wartość projektu
3 930 663,23
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”/Europejski Fundusz Morski i Rybacki Priorytet 2.1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab inż. Krzysztof Formicki
Opis

Celem projektu jest stworzenie materialnych podstaw w zlewni rzeki Regi dla wspierania naturalnego rozrodu najcenniejszych spośród wędrownych ryb łososiowatych – łososia, troci wędrownej, a także pstrąga potokowego oraz certy poprzez m.in.:
–    tam gdzie są odpowiednie warunki środowiskowe, a nie ma właściwego podłoża zastosowane zostaną innowacyjne aparaty wylęgowe (z polem magnetycznym ograniczającym rozwój grzybni oraz skrzydłami zapewniającymi szybszy przepływ wody), których konstrukcja pozwala odtworzyć warunki panujące w naturze w jakich inkubuje się ikra.
–    wytypowane będą miejsca (10 szt.) spełniające wymogi środowiskowe dla rozrodu, inkubacji, a także dla wzrostu i przeżycia młodych form ryb łososiowatych, ale w których brak jest właściwego podłoża żwirowego, w którym ryby mogą założyć gniazda. Prace polegać będą na wybraniu warstwy mulistego podłoża i zastąpieniu go odpowiednio ułożonym substratem tarłowym o odpowiedniej granulacji.
–    w okresie przed zarybieniowym dla wsiedlanego materiału zastosowane zostaną zmodyfikowane pasze funkcjonalne (zawierające preparaty immunostymulujące) oraz wprowadzona w okresie przed zarybieniem zróżnicowana dieta (żywy pokarm) pozwalający nabyć odpowiednie nawyki żywieniowe. znakowanie pasywnymi zintegrowanymi transponderami (PIT) pozwoli określić stan fizjologiczny i kondycyjny ryb łososiowatych.
–    przeprowadzone zostaną szczegółowe badania środowiskowe i biologiczne, obejmujące m.in. specyfikację biotopów, morfometrię cieków, analizy przepływów, granulometrię dna cieków, monitoring ryb, rozmieszczenie i ilość gniazd badanych ryb, opis zagrożeń antropogenicznych, analizy genetyczne, szczegółowe badania i ocena morfofizjologiczna gamet i wczesnych stadiów rozwojowych.

Całkowita wartość projektu: 5 911 233,95 zł; dofinansowanie dla ZUT:  3 930 663,23 zł.

Opiekun: