Wysokozaawansowane spoiwa klejowe do konstrukcji lotniczych

Wartość projektu
1 194 000,00
PLN
Źródło finansowania
LIDER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Agnieszka Honorata Kowalczyk
Opis

Projekt badawczy ukierunkowany był na opracowanie sposobu otrzymywania klejów konstrukcyjnych w postaci filmów samoprzylepnych, przeznaczonych do wytwarzania wysokowytrzymałych złączy klejonych (typu aluminium-aluminium, aluminium-laminat epoksydowy i laminat-laminat) i klejono-zgrzewanych (aluminium-aluminium) m.in. w przemyśle lotniczym, a także opracowanie nowego sposobu przygotowania powierzchni aluminium do klejenia. Trzy szczegółowe cele projektu obejmowały:
- opracowanie składu i technologii wytwarzania grupy klejów konstrukcyjnych w postaci filmów samoprzylepnych (oznaczonych akronimem AD-AIR) do tworzenia złączy typu aluminium-aluminium, aluminium-laminat epoksydowy z włóknem szklanym lub węglowym, a także laminat-laminat poprzez termoutwardzanie i/lub zgrzewanie elektryczne;
- opracowanie nowego sposobu przygotowania powierzchni aluminium przeznaczonego do klejenia z użyciem klejów AD-AIR;
- ocenę właściwości złączy klejonych i klejono-zgrzewanych wykonanych z użyciem samoprzylepnych klejów konstrukcyjnych AD-AIR, elementów aluminiowych (w tym z silanowoglinokrzemianową proadhezyjną warstwą wierzchnią wykonaną techniką opracowaną w ramach projektu) i/lub laminatów epoksydowo-węglowych i epoksydowo-szklanych.

W ramach projektu opracowano sposób otrzymywania nowych filmów konstrukcyjnych AD-AIR  (z zastosowaniem bezrozpuszczalnikowej kopolimeryzacji w rozcieńczalniku epoksydowym w obecności telogenów) oraz innowacyjnej (proekologicznej) silanowo-glinokrzemianowej technice modyfikacji powierzchni klejonego aluminium. Uzyskane połączenia klejowe spełniają normy lotnicze MMM-A-132 (wytrzymałość na ścinanie min. 17,2 MPa a po testach kondycjonowania min. 15,5 MPa), a kleje AD-AIR można zaliczyć do typu I (klasa 3, forma F, grupa 4).

 

Opiekun: