Wysokiej jakości programy stażowe

Wartość projektu
1 008 278,75
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ Europejski Fundusz Społeczny
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Renata Chylińska
Opis

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród 170 studentów WIMiM wszystkich kierunków poprzez realizację staży w firmach, które będą uzupełniać wiedzę zdobytą na zajęciach o elementy praktyczne. Zakres przedmiotowy stażu będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Staże będą realizowane w trakcie 2 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia i co najmniej 30 % studentów każdego kierunku zostanie skierowanych na staż.  W trakcie realizacji projektu będzie prowadzony stały monitoring staży pod kątem gwarantowania ich wysokiej jakości w zakresie zgodnym z Zaleceniami Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży.

Kierownik projektu: dr inż. Renata Chylińska / Renata.Chylinska@zut.edu.pl, 4259 

Opiekun: