Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wartość projektu
22 739 317,41
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Tadeusz Klinger
Opis

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego było:

  1. Rozszerzenie bazy dydaktycznej dla Wydziału Informatyki w celu podniesienia jakości i warunków kształcenia Wydziału Informatyki w adaptowanym na te potrzeby budynku pokoszarowym. W ramach I etapu zakupiono pierwsze specjalistyczne wyposażenie niezbędne do sprawnego funkcjonowania Wydziału Informatyki oraz zapewniono dostęp do Internetu. Do nowego obiektu przeniesiono: Katedrę Inżynierii Oprogramowania, Katedrę Architektury Komputerów i Telekomunikacji, Katedrę Systemów Multimedialnych  Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie.
  2. Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej stołówki zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 140 na Bibliotekę Główną. W ramach projektu zakupiono pierwsze wyposażenie niezbędne do sprawnego funkcjonowania Biblioteki oraz zapewniono dostęp do Internetu, w celu zwiększenia dostępności do zasobów bibliotecznych poprzez rozbudowę bazy bibliotecznej dla Wydziałów: Informatyki, Budownictwa i Architektury, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Elektrycznego, Techniki Morskiej, Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Instytutów: Fizyki, Matematyki, Ekonomii i Zarządzania a także Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr inż. TADEUSZ KLINGER

 

Opiekun: