Wyposażenie Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wartość projektu
499 945,64
PLN
Źródło finansowania
środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Adam Koniuszy
Opis

W ramach projektu  zakupiono urządzenia i zbudowano stanowiska dydaktyczno-edukacyjne wykorzystujące technologie odnawialnych źródeł energii. Rezultatem realizacji zadania jest uzyskanie efektu kształcenia wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania i obsługi urządzeń wykorzystujących technologie przyjazne środowisku przyrodniczemu, takie jak: ogniwa paliwowe, układy kogeneracyjne z silnikiem Strirlinga.
Poprzez zajęcia laboratoryjne w zakresie edukacji ekologicznej możliwe jest uświadomienie szerokiej grupie odbiorców (studentów, nauczycieli, młodzieży szkolnej, instalatorów i monterów, członków klastrów energetycznych) konieczności stosowania niskoemisyjnych a zarazem energooszczędnych technologii konwersji (bio)paliw na energię i ciepło z wykorzystaniem instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wykazanie realnych oszczędności energetycznych a także finansowych w działaniu opomiarowanych urządzeń oraz ocena ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze, szczególnie w zakresie emisji gazów spalinowych do powietrza atmosferycznego.


KONTAKT: dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw. e-mail: adam.koniuszy@zut.edu.pl, tel. 091 449 62 29

Opiekun: