Wyposażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii na WKŚiR

Wartość projektu
200 000,00
PLN
Źródło finansowania
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT
Opis

Podstawowym celem projektu jest promowanie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii. W projekcie zaplanowano wyposażenie laboratorium dydaktycznego, obejmujące instalację do wytwarzania biopaliw z masy powstałej w wyniku hodowli mikroglonów. Efektem ekologicznym działania instalacji będzie przede wszystkim możliwość sekwestracji w biomasie mikroglonów ditlenku węgla, odpowiedzialnego za globalne ocieplenie, pochodzącego z emisji przemysłowych. Efektem realizacji projektu będzie przygotowanie stanowiska badawczo-naukowego do produkcji biomasy mikroglonów na potrzeby rynku energetycznego, w tym biopaliw, uświadomienie odbiorcom projektu korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych technologii w zakresie OZE oraz wzbudzenie zainteresowania tematyką OZE wśród grup docelowych.

Opiekun: