Wykorzystanie wiedzy i potencjału uczelni wyższych w działalności gospodarczej typu spin off – szkolenia i doradztwo dla środowisk akademickich województwa zachodniopomorskiego

Wartość projektu
239 740,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Beata Pająk
Opis

Stworzenie warunków do rozwoju gospodarki poprzez wspieranie oraz promocję przedsiębiorczości akademickiej w województwie zachodniopomorskim. Podjęte działania przyczyniły się do realizacji celów szczegółowych, tj. zwiększenia poziomu wiedzy na temat działalności spółek spin-off oraz szerzenia dobrych praktyk w tym zakresie. Udział w szkoleniach pozwolił zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające komercjalizację i transfer wiedzy oraz technologii do praktyki gospodarczej.
Realizacja projektu przyczyniła się do promocji przedsiębiorczości akademickiej poprzez zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pozwalającej na konfrontację wyników badań i doświadczeń praktycznych związanych z działalnością firm odpryskowych.
Projekt objął wsparciem doktorantów, absolwentów (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) oraz studentów zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr BEATA PAJĄK

Opiekun: