Wykorzystanie technik proteomicznych do oceny wpływu diety z różnym udziałem fruktanów typu inulinowego na zmiany profili białkowych tkanek rosnących prosiąt

Wartość projektu
498 000,00
PLN
Źródło finansowania
SONATA; edycja 3
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Agnieszka Herosimczyk
Opis

W wyniku realizacji projektu wykazano, że podaż diet eksperymentalnych wpływa na zmiany ekspresji białek zaangażowanych w procesy glikolizy, glukoneogenezy oraz cyklu kwasów trikarboksylowych, białek mitochondrialnego łańcucha oddechowego, białek szoku cieplnego i innych białek opiekuńczych, a także białek cytoszkieletarnych oraz tych związanych z organizacją cytoszkieletu. Uzyskane wyniki świadczą o wpływie diet eksperymentalnych na mechanizm energetyczny komórek oraz obrazują zmiany związane z funkcją nerek, zachodzące na poziomie komórkowym.

Wymiernym efektem projektu jest utworzenie dwuwymiarowych map białkowych reprezentujących charakterystyczny wzór ekspresji białek surowicy, hepatocytów jak również kory nadnerczy i rdzenia nerek rosnących świń. Mapy umożliwią w przyszłości różnicowanie profili białkowych w badaniach skierowanych na charakterystykę zmian zachodzących pod wpływem procesów patologicznych czy działania czynnika doświadczalnego. Mogą one stanowić  wsparcie diagnostyczne i prognostyczne w profilaktyce i/ lub prewencji zootechniczno-weterynaryjnej.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Herosimczyk

Opiekun: