Wykorzystanie maszyn synchronicznych o wzbudzeniu hybrydowym do konstrukcji wysokosprawnych napędów elektrycznych

Wartość projektu
640 680,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS; edycja 9
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
Opis

Celem projektu było opracowanie nowych typów maszyn elektrycznych wzbudzanych hybrydowo tj. wzbudzanych od magnesów trwałych i dodatkowych uzwojeń wzbudzenia.
Badania podstawowe dotyczyły analizy wpływy struktury wirników, w tym międzybiegunowych aktywnych mostów magnetycznych na parametry użytkowe maszyny. W ramach projektu prowadzone zostały prace badawcze teoretyczne i eksperymentalne, podjęte w celu zdobycia wiedzy m.in. o zjawiskach koncentracji pola magnetycznego w mostach międzybiegunowych wirnika maszyny i ich wpływie na zakres regulacji pola wzbudzenia maszyny z uwzględnieniem zjawiska nasycenia. Podjęta tematyka badań wpisała się w obszar poszukiwań nowych koncepcji maszyn elektrycznych o doskonałych osiągach i właściwościach regulacyjnych, dedykowanych do napędów pojazdów z napędem elektrycznym. Opracowanie maszyny elektrycznej która posiada polepszone właściwości regulacyjne i wysoką sprawność, w całym zakresie pracy napędu jest wciąż przedmiotem intensywnych badań prowadzonych w wielu ośrodkach badawczych na całym świecie.

Opiekun: