Wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji i detekcji uszkodzeń do sterowania sygnalizacją świetlną w zastosowaniu do makroskopowego modelu matematycznego ruchu ulicznego

Wartość projektu
15 000,00
PLN
Źródło finansowania
POWER MNiSW/NCBiR
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Przemysław Orłowski
Opis

W ramach projektu sformułowano makroskopowy model matematyczny skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Kolejnym krokiem była implementacja opracowanych równań matematycznych w środowisku symulacyjnym Matlab. Następnie stworzono układ sterowania oparty na strategii sterowania obszarowego (Ewa Abrahamowicz).
W kolejnym etapie sformułowano zadanie optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną. W celu realizacji badań optymalizacyjnych wykorzystano algorytm genetyczny. Wyniki zrealizowanych badań zostały opracowane i zgłoszone do prezentacji w formie referatu na międzynarodowej konferencji naukowej „International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR 2019)” w Pekinie.  Po rekomendacji recenzentów referat został zaakceptowany do wygłoszenia w trakcie konferencji – przez uczestniczkę Ewelinę Chołodowicz.  Następnie została przygotowana prezentacja multimedialna. Finalną częścią projektu było wygłoszenie w języku angielskim artykułu naukowego będącego wynikiem prac badawczych nad stworzeniem autorskiego modelu matematycznego w skali makroskopowej, stanowiącego reprezentację zjawisk zachodzących w ruchu ulicznym na międzynarodowej konferencji naukowej ICCAR 2019 w Pekinie – uczestnik Ewelina Chołodowicz.

 

Opiekun: