Wstępna ocena wpływu nanokompozytu heksagonalnego azotku boru dekorowanego nanocząsteczkami złota (h-BN-Au) i wybranymi lekami na prawidłowe i nowotworowe komórki w warunkach in vitro

Wartość projektu
49 500,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka
Opis

Celem projektu jest analiza wpływu heksagonalnego azotku boru (h-BN), heksagonalnego azotku boru dekorowanego złotem (h-BN-Au) oraz obu systemów sprzężonych z lekami - hydrokamptotecyną (HCPT) i azidotymidyną (AZT) na komórki wybranych linii komórkowych w warunkach in vitro.
Projekt podzielony jest na trzy części, z których pierwsza obejmuje syntezę nanokompozytów, druga analizy fizykochemiczne powstałych nanokompozytów oraz trzecia skupiająca się na analizie odpowiedzi modelu in vitro (linii komórkowych) na obecność nanomateriałów.

Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Joanna Jędrzejczak-Silicka

Opiekun: