Wspieranie naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych (troć i łosoś), Zlewni Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w oparciu o przyjazne środowisku działanie w postaci budowy tarlisk, monitoring biologiczny i środowiskowy oraz znaczenie projektu dla rozwoju i restrukturyzacji społeczno-gospodarczej regionu

Wartość projektu
2 535 085,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 3.1 Działanie wspólne
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab inż. Krzysztof Formicki
Opis

Stworzenie i wdrożenie materialnych podstaw i odpowiednich warunków w zlewniach Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego dla wsparcia naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych – łososia i troci, poprawę zarządzania tymi zasobami oraz rozwijanie i restrukturyzowanie tych obszarów, związanych z chowem i hodowlą ryb i organizmów wodnych, a także utworzenie sieci kontaktów służących wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami hodującymi ryby oraz społecznością lokalną. Założenie będą realizowane w trzech etapach, poprzez kompleksowe badania całej zlewni rzeki Iny, Gowienicy i Wołczenicy obejmujące szczegółową charakterystykę i ocenę środowiska, ze zwróceniem szczególnej uwagi na morfometrię cieków, analizę przepływów, granulometrię dna cieków, chemiczne i fizyczne parametry tych wód, monitoring ryb wędrownych, zagrożenia kłusownictwem, rozmieszczenie i ilość gniazd łososia i troci, analizy genetyczne umożliwiające precyzyjne rozróżnienie miejsc tarłowych i gniazd badanych gatunków ryb, zagrożenia antropogeniczne badanie rzek, naturalne i sztuczne utrudnienia w migracji ryb przed i po tarle, analizę efektywności naturalnego tarła, badanie i ocenę morfofizjologiczną jaj i plemników łososia i troci oraz przebieg embriogenezy, losy form postembionalnych, przeżywalność wylęgu, wzrost narybku, znakowanie smoltów oraz inwentaryzację ewentualnych zwrotów (w przyszłości), przydatność badanych ścieków do bytowania i odżywiania się młodocianych form ryb łososiowatych.

KONTAKT: kierownik projektu: prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF FORMICKI

Opiekun: