Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG (angielski akronim SIMS)

Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Prof. Jolanta Baranowska / Prof. Artur Bartkowiak
Opis

Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG (angielski akronim SIMS). W ramach projektu, 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich organizacjach, wyjechało na około miesięczne staże zagraniczne obejmujące pobyt:

 • na renomowanej wyższej uczelni zarządzającej dużą infrastrukturą badawczą,
 • w wysoce wyspecjalizowanym instytucie badawczym,
 • w światowej sławy firmie o profilu High Technology.

Ponadto, stażyści oraz 60 osób dodatkowo wspierających projekty badawcze w zakresie finansów, prawa i zarządzania, wzięło udział w szkoleniach organizowanych w kraju i dostosowanych do szczegółowych potrzeb polskich uczelni i instytutów.
Jednocześnie Beneficjenci mogli skorzystać z usług doradczych dotyczących specyficznych kwestii związanych z zarządzaniem infrastrukturą badawczą, a właściwych dla konkretnych instytucji.
Więcej informacji na stronie projektu.


Z ramienia ZUT w stażach uczestniczyły następujące osoby:

 1. Prof. A. Bartkowiak, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa;
 2. Prof. J. Baranowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki;
 3. Prof. R. Rakoczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej;
 4. Dr P. Sulikowski, Wydział Informatyki;
 5. Dr P. Korytkowski, Wydział Informatyki;
 6. Dr S. Jaszczak, Wydział Informatyki;
 7. Mgr H. Dyba, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Usługi doradcze w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą przeprowadziła firma Deloitte, która na Konferencji podsumowującej projekt SIMS 19 maja 2015r. w Warszawie wyróżniła podejście Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do kompleksowej realizacji usługi badawczej jako wzorcowe oraz innowacyjne.
Ponadto 25 czerwca 2015r. w siedzibie RCIiTT odbyły się warsztaty dla pracowników ZUT dot. analizy podstawowych dokumentów dotyczących spraw zarządzania infrastrukturą badawczą oraz prawami własności intelektualnej z udziałem specjalistów z firmy Deloitte. Spotkanie było skonstruowane z kilku paneli dyskusyjnych, które poprzedzone były prezentacjami opinii specjalistów Deloitte dotyczących sugerowanych ulepszeń w następujących regulaminach:

 • Regulaminie korzystania z infrastruktury badawczej ZUT,
 • Regulaminie Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej oraz Zasadach komercjalizacji w ZUT,
 • Regulaminie RCIiTT.

Szkolenie zaowocowało przedstawieniem przez pracowników naukowych i administracyjnych propozycji usprawnień w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji badań oraz ochrony własności intelektualnej.


W ramach SIMS prof. Artur Bartkowiak wraz z prof. Jolantą Baranowską zaprojektowali wyróżniony system zarządzania aparaturą naukowo – badawczą: „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 i 2.2
Projekt systemu zarządzania aparaturą naukowo – badawczą w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – „e – laboratorium”
Cel tego projektu:
Opracowanie narzędzi wspomagających racjonalne zarządzanie aparaturą naukowo – badawczą w ZUT.
Zadania projektowe:

 1. Stworzenie i udostępnienie systemu informacji o posiadanym sprzęcie.
 2. Stworzenie i udostępnienie systemu informacji o możliwości i warunkach wykorzystania aparatury naukowo – badawczej.
 3. Wypracowanie systemu finansowania eksploatacji i rozliczania pracy aparatury i sprzętu.
 4. Weryfikacja i nadzorowanie pracy systemu zarządzania aparaturą naukowo – badawczą.

KONTAKT:
Prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska
Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

Opiekun: